Tiedotteet 14.06.2022, 11:15

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat hieman vuonna 2021

Useita kerrostaloja sinistä taivasta vasten.
Pääkaupunkiseudulla syntyy kasvihuonekaasupäästöjä erityisesti rakennusten lämmityksestä ja liikenteestä.

HSY:n päästöseurannan mukaan pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2021 noin kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöt pysyivät ennallaan Helsingissä ja Vantaalla ja laskivat Espoossa yhdeksän ja Kauniaisissa kahdeksan prosenttia.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laskee vuosittain pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt. Päästöjä syntyy eniten rakennusten lämmityksestä ja liikenteestä, ja nyt kylmä lämmityskausi vaati huomattavasti enemmän kaukolämmön tuotantoa kuin edellisvuonna. Kaukolämmön päästöissä oli suurta eroa kaupunkien välillä. Eroihin vaikutti erityisesti kaukolämmössä käytettävien uusiutuvien polttoaineiden osuus eri kaupungeissa. Liikenteen ilmastopäästöt pienenivät viisi prosenttia.

Ilmastopäästöjen väheneminen tasaantui pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet vahvassa laskusuunnassa, mutta viime vuonna päästöjen väheneminen tasaantui. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan alueella tapahtuvaan kulutukseen perustuen. Laskennassa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan tai rakennustuotteiden, välillisiä päästöjä.

- Vuonna 2021 seudun kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä noin 4,07 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv) ja edellisvuonna noin 4,18 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, kertoo HSY:n ilmastoasiantuntija Miia Farstad.

Kaukolämmön päästöissä oli eroa kaupunkien välillä

Kaukolämmön tuotanto kasvoi huomattavasti pääkaupunkiseudulla kylmän lämmityskauden vuoksi ja pääkaupunkiseudulla tuotettiin kaukolämpöä yhteensä noin 10 900 gigawattituntia (GWh). Myös kaukolämmön viiden vuoden keskiarvolla tasattu kulutus kasvoi yhdestä kahteen prosenttiin kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa, lukuun ottamatta Kauniaista. Siellä kulutus pysyi edellisvuoden tasolla. Kaukolämmön päästöt kasvoivat Helsingissä neljä prosenttia ja Vantaalla 19 prosenttia. Espoossa sekä Kauniaisissa kaukolämmön päästöt pienentyivät noin viidenneksen edellisvuoteen verrattuna.

Kivihiilen käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi pääkaupunkiseudulla noin viidenneksen. Myös öljyä käytettiin edellisvuotta enemmän. Kivihiilen käytön osuus kasvoi Helsingissä sekä Vantaalla, ja öljyn käyttö lisääntyi kaikissa kaupungeissa. Myös maakaasun käyttö lisääntyi Espoossa ja Vantaalla. Helsingissä sen käyttö väheni melkein viidenneksen.

Biopolttoaineiden osuus kasvoi 54 prosenttia ja lämpöpumppujen osuus kasvoi 46 prosenttia kaukolämmön tuotannossa pääkaupunkiseudulla. Energiayhtiöillä on tavoitteena luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä kaukolämmön tuotannossa lähivuosina ja esimerkiksi Vantaan Energia lopetti kivihiilen käytön keväällä 2022.

- On hienoa, että kokonaisuudessa kuitenkin kaukolämmön tuotannossa käytettävien uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi noin viisi prosenttia, ja oli lähes 30 prosenttia kaukolämmön tuotannossa käytettävistä energialähteistä, HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen toteaa.

Uusiutuvien osuus kasvoi Helsingissä ja Espoossa noin yhdeksän prosenttia. Vantaalla uusiutuvien osuus väheni noin yhdeksän prosenttia.

Liikenteen päästöt pienenivät viisi prosenttia

Liikenteen päästöt laskivat edelleen vuonna 2021 kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa yhteensä noin viisi prosenttia. Helsingissä ja Vantaalla liikenteen päästöt laskivat molemmissa kuusi prosenttia. Kauniaisissa liikenteen päästöt vähenivät noin kolme prosenttia ja Espoossa noin prosentin.

Liikenteen päästöissä vähennystä tapahtui erityisesti linja-autojen päästöissä, jotka laskivat noin 20 prosenttia. Pääkaupunkiseudun liikenteessä suurimmat päästöt aiheutuvat henkilöauto- ja kuorma-autoliikenteestä, joissa oli myös määrällisesti suurimmat vähennykset kasvihuonekaasupäästöissä.

Sähkönkulutus kasvoi mutta sähkölämmityksen päästöt pienenivät

Sähkönkulutus lisääntyi kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa yhteensä kuusi prosenttia. Kulutussähkön päästöt kasvoivat noin prosentin, mutta sähkölämmityksen päästöt pienenivät kahdeksan prosenttia.

- Helsingissä asumisen sähkönkulutus kasvoi jopa 16 prosenttia. Teollisuuden sähkönkulutus nousi Espoossa 59 prosenttia ja Vantaalla viisi prosenttia. Kauniaisissa palveluiden sähkönkulutus kasvoi yhdeksän prosenttia, Farstad sanoo.

Eri sektorien kokonaispäästöt (1000 t CO2-ekv.) pääkaupunkiseudulla vuosina 2019–2021.

pk_seudun_kasvihuonekaaasupaastot.png

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2000–2021.

polttaineiden_osuudet_pk_seudun_kaukolammon_tuotannossa.png

Polttoaineiden osuudet pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuotannossa 1990 ja 2000–2021.

Lisätietoja:

Aiheet: Ilmanlaatu ja ilmasto Ilmasto