Tiedotteet 17.05.2021, 10:00

Maksuttomat biojätepussit innostivat opiskelijoita lajittelemaan biojätteet

Asukas vie biojätepussin jäteastiaan.

Tarjosimme opiskelija-asukkaille suoraan omaan kiinteistöön yhteensä 160 000 paperista biojätepussia. Maksuttomat biojätepussit lisäsivät biojätteen lajittelua 15 prosenttia opiskelijakodeissa.

Biojätteen lajittelun toivotaan lisääntyvän, sillä tavoitteenamme on saada kiertoon 60 prosenttia kotitalouksien jätteestä vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä asukkaiden biojätteestä yli 65 prosenttia päätyy vielä sekajätteen mukana jätevoimalaan poltettavaksi.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin asukkaat saivat viime syksynä puolen vuoden määrän biojätepusseja suoraan oman kerrostalokiinteistön tiloihin. Pilotin tavoitteena oli saada enemmän biojätettä kiertoon sekä tehdä biojätteen lajittelusta entistä sujuvampaa.

- Pilotissamme saavutettiin erinomaiset tulokset, sillä sen aikana kiinteistöiltä kerättiin 15 prosenttia enemmän biojätettä verrattuna vuotta aikaisempaan ajankohtaan, kertoo HSY:n projektipäällikkö Leena Tuominen.

- Kuten tämä pilottikin osoittaa, nuoret ymmärtävät kierrättämisen hyödyt ja lajittelevat jätteitä ahkerasti, kun puitteet ja ohjeistukset ovat kunnossa, toteaa Hoasin kiinteistöpalvelupäällikkö Satu Kivipuro.

Asukkaat olivat tyytyväisiä maksuttomiin biojätepusseihin

Asukaskyselyn perusteella opiskelija-asukkaat olivat tyytyväisiä jaettuihin biojätepusseihin. Yli 90 prosenttia biopusseja kokeilleista oli hyvin tai jokseenkin tyytyväisiä saadessaan maksuttomia biojätepusseja.

Kotiin tuodut biojätepussit helpottivat biojätteen lajittelun aloittamista. Asukaskyselyyn vastanneista noin viidennes ei lajitellut biojätteitä aikaisemmin. Heistä 71 prosenttia aloitti lajittelun saatavilla olevien pussien vuoksi.

Opiskelija-asukkaat olivat tyytyväisiä eritysesti omalle kiinteistölle toimitetuista biojätepusseista ja toivoivat sitä jatkossakin. HSY selvittää seuraavaksi erilaisia biojätepussien jakelun vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Päätös mahdollisesta laajemmasta jakelusta pääkaupunkiseudulla tehdään selvityksen perusteella.

Biojäte syntyy uudelleen multana ja biokaasuna

Tuotimme pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen erilliskerätystä biojätteestä vuonna 2020 yli 7000 tonnia kompostia mullan raaka-aineeksi. Lisäksi tuotimme biokaasusta yhteensä yli 20 000 MWh uusiutuvaa sähköä ja lämpöä.

Biojätteen kierrätyksellä on monia hyötyjä ilmaston ja kiertotalouden näkökulmasta. Erilliskerätystä biojätteestä saadun mullan mukana arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, palautuvat kiertoon. Biojätteen kierrätys edistää ilmastotavoitteita, sillä biojätteestä tehdään uusiutuvaa energiaa. Tuotettu multa toimii myös hiilinieluna.

Taustatiedot

  • HSY:n pilotissa oli mukana 17 Hoas-taloa ja noin 2 000 asuntoa. Pilotti käynnistyi lokakuussa 2020.
  • Jokaiselle kotitaloudelle varattiin 80 biojätepussia, mikä riittää noin puoleksi vuodeksi. Jakelupisteinä toimivat kiinteistöjen pesutuvat.
  • HSY:n asukaskyselyyn vastasi 738 Hoasin asukasta maaliskuussa 2021. Pilotissa oli mukana 2 000 Hoasin asuntoa.
  • HSY:n tavoitteena on saada kiertoon 60 prosenttia kotitalouksien jätteestä vuoteen 2025 mennessä. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli vuonna 2019 noin 52 prosenttia.
  • HSY suosittelee käyttämään paperista pussia biojätteen pakkaamiseen pääkaupunkiseudulla. Tavallista muovipussia ei voi käyttää, koska se ei maadu.
Päivitetty: 09.06.2021 10:54
Aiheet: Jätteet ja kierrätys