Tiedotteet 27.03.2020, 15:37

Kodin vesi- ja jätehuolto koronavirusepidemian aikana

Palvelumme pyörivät myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Juomavetemme on turvallista käyttää. Jätevedenpuhdistuksemme toimii. Jatkamme myös vesihuoltoverkoston ylläpitotöitä, jotta kiinteistöt saavat vettä ja viemäröinti pelaa. Tyhjennämme jäteastioita normaaliin tapaan, joten jätteiden lajittelu kotona on tärkeää, jotta materiaalit saadaan hyötykäyttöön.

Muista kotona nämä asiat

 • Pyttyyn vain pissaa, kakkaa ja vessapaperia. Laita muut paperit ja puuvillakuituiset hygieniatuotteet roskikseen ja biojätteet biojätteen keräykseen, näin vältytään putkitukoksilta.
 • Pidä kannu raikasta juomavettä jääkaapissa ja puhdas kannellinen ämpäri veden hakuun saatavilla, jos vesikatko yllättää.
 • Lajittele jätteesi. Keräämme myös lajitellut jätteet suunnitellusti kiinteistöiltä.
 • Jos olet hankkinut herkästi pilaantuvaa ylimääräistä ruokaa, muistathan käyttää sen tai vaikka pakastaa. Näin saat vältettyä kaupassakäyntiä ja ruokahävikkiä.

Asiointi Sortti-asemalla

 • Sortti-asemamme palvelevat tällä hetkellä normaalisti arkisin, mutta tarkista tilanne juuri ennen asemalle lähtöä verkkosivuiltamme hsy.fi/sorttiasemat. Voimme joutua muuttamaan aukioloaikoja nopeastikin.  
 • Sortti-asemien kevään kolme lauantaiaukioloa on peruttu.
 • Asioi Sortti-asemalla vain tarvittaessa ja siirrä asiointisi mahdollisuuksien mukaan myöhempään ajankohtaan.
 • Tuo kerralla suurempia lasteja epidemian aikana, jotta asemat eivät ruuhkaannu.
 • Varastoi pienet määrät jätteitä kotonasi poikkeusajan yli.
 • Kun asioit toimipisteissämme, muista pitää mielellään kahden metrin etäisyys muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan sekä noudattaa hygieniaohjeita. Älä tule asemalle flunssaisena.
 • Käytä itsepalvelumaksulaitettamme niillä asemilla, joissa se on mahdollista.

Muutoksia palveluissamme

 • Siirsimme vaarallisten jätteiden, metalliromun ja sähkölaitteiden keräysautokierroksemme syksyyn.
 • Suurten esineiden Nouto-Sortti-palvelumme on tauolla ainakin 13.4. saakka.
 • Olemme peruneet tai siirtäneet kevään yleisötapahtumiamme. 

  Kiitos yhteistyöstä!

 

Household water supply and waste management during the coronavirus outbreak

 Our services continue as normal during these exceptional times. The drinking water supplied by us is safe. Our waste water treatment services are in operation. We will also continue the maintenance operations of the water networks in order to provide properties with normal water supply and sewerage services. We will empty all waste containers as normal, so it is important to continue sorting your waste at home as normal in order to make the materials available for re-use.

Please pay attention to the following

 • The toilet bowl is only for urine, faeces and toilet paper. Dispose of all other types of paper and cotton fibre hygiene products in the bin and all types of biowaste in the biowaste recycling bin in order to avoid blockages in the sewage system.
 • Keep a jug full of fresh drinking water in your refrigerator and a clean bucket with a lid ready for acquiring more water in case of a cut in the water supply.
 • Sort your waste. We can also make collections of sorted waste from properties upon request.
 • If you have acquired excessive amounts of food that spoils easily, please remember to eat or freeze it before it goes bad. This means you do not have to visit the shops as frequently and you do not generate as much inedible food waste.

 Using the Sortti Stations

 • Our Sortti Stations are open on weekdays as normal, but it is recommended to check for any exceptional hours before visiting the stations at www.hsy.fi/sorttiasemat. We may be forced to make changes to the opening hours without any advance notice.
 • The service hours of the Sortti Stations on three Saturdays this spring have been cancelled.
 • Use the Sortti Stations only when it is absolutely necessary and schedule your visits at a later date whenever possible.
 • Bring large loads to the stations in order to avoid visiting frequently and overcrowding them.
 • Store small amounts of waste at home during the outbreak.
 • Please maintain a distance of at least two metres between yourself and other customers and the staff and follow the hygiene instructions. Do not visit the stations if you have the symptoms of a common cold.
 • Use the self-service stations whenever possible. 

Changes in our services

 • We have re-scheduled the routes of hazardous waste, scrap metal and electric and electronic equipment collection vehicles for later this autumn.
 • The Sortti pick-up service for large items is not available at least until 13 April.
 • We have cancelled or postponed the public events scheduled for this spring. 

  Thank you for your cooperation!
Aiheet: Vesi ja viemärit Jätteet ja kierrätys