Tiedotteet 18.10.2022, 08:30

Kiinteistöjen omistamat pyörälliset jäteastiat korvataan HSY:n vuokra-astioilla

Sekajäte- ja biojäteastia pienkiinteistön jätekatoksessa.
HSY selkiyttää jätehuoltopalveluitaan ja korvaa jatkossa kiinteistöjen omistamat jäteastiat HSY:n yhtenäisillä astiamalleilla. Uusien jätehuoltomääräysten myötä jokaisella kiinteistöllä lajitellaan tulevaisuudessa vähintään seka- ja biojätettä. Kuva: HSY / Päivi Vaisto

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaiden ei tarvitse jatkossa hankkia itse uusia jäteastioita tonteilleen. Nykyisten jäteastioiden tullessa elinkaarensa päähän ne korvataan HSY:n omistamilla vuokra-astioilla. Näin edistetään tyhjennystoiminnan sujuvuutta ja kuljettajien työturvallisuutta sekä selkiytetään korvausvelvoitteita vahinkotapauksissa. Uudistus on osa HSY:n uusia jätehuoltomääräyksiä, ja se koskee vain kiinteistön haltijoiden omistamia, käsin siirrettäviä, muovisia 140–660 litran jäteastioita. Esimerkiksi syväkeräysastiat säilyvät edelleen kiinteistöjen omistuksessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY uudistaa jäteastiakäytäntöjään. Asuinkiinteistöjen haltijoiden ei tarvitse jatkossa enää hankkia itse uusia jäteastioita vanhojen rikkoutuessa tai niiden tullessa elinkaarensa päähän, vaan HSY korvaa ne omistamillaan vuokra-astioilla. Uudistus tapahtuu sulavasti ajan myötä, eikä asukkaiden tarvitse reagoida siihen välittömästi. Ehjät ja toimivat omistusjäteastiat voivat olla käytössä niin kauan, kun ne pysyvät käyttökuntoisina. 

- Yhtenäisillä astioilla edistämme jätekuljettajiemme työturvallisuutta ja palvelumme sujuvuutta. On kestävän kehityksenkin mukaista, että käytössä olevat, ehjät jäteastiat voivat palvella käyttöikänsä loppuun saakka, vakuuttaa HSY:n logistiikkapäällikkö Tero Salo. 

Tällä hetkellä osa asuinkiinteistöjen jäteastioista on kiinteistöjen omistamia, ja uudistus koskee ainoastaan käsin siirrettäviä, pyörällisiä ja muovisia jäteastioita. Kiinteistöjen omat, suuret syväkeräys- ja pintasäiliöt säilyvät edelleen niiden omistuksessa. 

Kun kaikki asuinkiinteistöt siirtyvät vaiheittain HSY:ltä vuokrattujen astioiden käyttöön, jäteastiatyhjennysten työturvallisuus parantuu, korvausvelvoitteet selkiytyvät ja myös asukkaiden velvoitteet kevenevät. Käsin siirrettävien jäteastioiden yhtenäistämispäätös on syntynyt pitkäaikaisen kartoituksen tuloksena.  

- Tarjoamamme jäteastiat soveltuvat parhaiten koneelliseen tyhjennystyöhön, minkä ansiosta kuljettajamme pysyvät varmemmin aikatauluissa ja voimme pitää palveluhintatasommekin kohtuullisena. Uudistus on myös selkeintä ja tasapuolisinta toteuttaa kaikille samanlaisena, Salo perustelee. 

Astioiden vuokrahinta on 0,25–0,47 euroa viikossa jätelajista ja astiakoosta riippuen. Biojätteen, lasipakkausten ja pienmetallin astiavuokrat sisältyvät palveluhintoihin. Käsin siirrettävien jäteastioiden korvaaminen vuokra-astioilla on osa HSY:n uusia jätehuoltomääräyksiä, jotka astuvat voimaan 1.11.2022. 

Yhtenäiset jäteastiat helpottavat asukkaiden ja jätekuljettajien arkea monin eri tavoin:  

  • Ne jouduttavat astiatyhjennysten sujuvuutta ja auttavat jäteautoja pysymään aikatauluissa. Varsinkin talvikelien haasteet saattavat pidentää astiatyhjennysvälejä, joten HSY pyrkii kaikin keinoin sujuvoittamaan tyhjennystoimintaa ennakoivasti. 
  • Jätekuljettajien työturvallisuus paranee. Erimalliset, tavallista heppoisemmat sekä jäteautojen tyhjennyskoneistoihin huonommin yhteensopivat astiat altistavat kuljettajia todennäköisemmin ikäville tapaturmille. 
  • Korvausvastuut vahinkotapauksissa selkiytyvät. Jäteastioiden rikkoutumistapauksissa on tapahtunut epäselvyyksiä korvausvelvollisuudesta, ja kiinteistöjen jätehuolto on samalla voinut viivästyä. Jatkossa HSY tuo nopeasti uuden vuokra-astian rikkoutuneen astian tilalle.
Päivitetty: 25.09.2023 07:31
Aiheet: Jätteet ja kierrätys Jätehuolto Jätelasku