Tiedotteet 15.06.2020, 10:50

Kevään ilmanlaatu oli tavanomaista parempi pääkaupunkiseudulla - Mittaushistorian pisin puhtaan ilmanlaadun jakso

Typpidioksidin pitoisuudet keväällä 2020 verrattuna alkuvuoteen ja keväisiin 2017–2019.
Typpidioksidin pitoisuudet olivat selkeästi matalampia tänä keväänä kuin verrattuna alkuvuoteen ja vuosien 2017–2019 keväisiin.

Pääkaupunkiseudulla ei ole ollut liikenteen pakokaasujen osalta yli 30-vuotisen mittaushistorian aikana näin pitkää puhdasta ilmanlaadun jaksoa kuin tänä keväänä. HSY:n mittausten mukaan typpidioksidin pitoisuudet laskivat vilkkaasti liikennöidyillä alueilla 40–60 prosenttia verrattuna kolmeen edelliseen vuoteen. Poikkeustilanteesta huolimatta katupöly heikensi ilmanlaadun ajoittain jopa huonoksi, vaikka katupölyäkin oli normaalia vähemmän ilmassa.

Vähentynyt automäärä vähensi voimakkaasti pakokaasujen pitoisuuksia ilmassa

Ilmanlaatu oli poikkeuksellisen hyvää tänä keväänä poikkeustilanteen tuomien rajoitusten vuoksi. Tällöin liikennemäärät ja samalla liikenteen päästöt vähenivät voimakkaasti.

- Liikennemäärien väheneminen näkyi laajalti pääkaupunkiseudun ilmanlaadussa 18. maaliskuuta alkaen. Mittasimme kevään aikana ennätyksellisen matalia typpidioksidin kuukausikeskiarvoja. Kun vertaamme tuloksia vuosien 2017–2019 vastaaviin ajankohtiin, typpidioksidin pitoisuudet laskivat 40–60 prosenttia vilkasliikenteisillä alueilla, kertoo ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Myös kevään katupölykausi oli poikkeuksellinen

Kevään katupölykausi oli pääkaupunkiseudulla tavallista aikaisempi ja aiempia vuosia helpompi, koska talvi oli erittäin leuto ja lumeton. Hiukkasten pitoisuudet olivat koko katupölykauden tavallista matalampia ja pölyisiä päiviä oli tavallista vähemmän. Korkeita hiukkaspitoisuuksia mitattiin jo tammikuussa, ja pahin pölyjakso koettiin helmikuun lopulla. Pölyisiä päiviä mitattiin myös maaliskuussa, mutta huhtikuun alussa, jolloin yleensä mitataan katupölyn huippupitoisuudet, pitoisuudet olivat edellisvuotta matalampia. Katupöly kuitenkin heikensi keväällä ilmanlaadun ajoittain jopa huonoksi.

- Katupölykausi ajoittui tänä vuonna jo alkukevääseen. Pölyisiä päiviä oli vähemmän kuin viime vuonna, mutta ilmanlaatu oli silti huono vilkasliikenteisillä alueilla. Nastarenkaat rouhivat herkästi asfalttia, mistä muodostuu ja kertyy pölyä kaduille talven kuluessa. Jo pienikin määrä autoja nostaa pölyn helposti ilmaan, Myllynen sanoo.

Kuvateksti: Yleensä katupölykausi on pahimmillaan keväällä maalis-huhtikuussa. Tänä vuonna pahin katupölyjakso ajoittui jo helmikuulle ja keväällä pölyisiä päiviä oli poikkeuksellisen vähän.

Päivitetty: 09.06.2021 10:54
Aiheet: Ilmanlaatu Ilmanlaatu ja ilmasto Kauniainen Helsinki Vantaa Espoo