Tiedotteet 09.10.2020, 12:52

HSY:n jätemaksualennukset tukevat kierrätystä - vesimaksujen maltilliset korotukset varmistavat saneerauksia

Monilokeroinen jäteauto tyhjentää monilokeroista jäteastiaa.
Monilokeroisessa jäteautossa on jäteastiaa vastaavat omat lokeronsa kullekin eri jätteelle. Näin jätelajit pysyvät erillään ja raaka-aineet saadaan kierrätykseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kannustaa jätehuollon hinnoittelulla pääkaupunkiseudun asukkaita jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Kierrätyksen lajiteltu jäte on kiinteistöille entistä edullisempaa. HSY laajentaa merkittävästi kiinteistökohtaisia jätehuollon palveluitaan vuoden 2021 aikana.

Vesihuollon maksukorotuksilla turvataan tulevia vesihuoltoverkoston saneerauksia ja investointeja, kuten Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen. HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 9.10. vesi- ja jätehuollon hinnat, jotka tulevat voimaan tammikuun alusta 2021.

Kierrätykselle vauhtia hinnoittelulla

Pääkaupunkiseudulla kotitalouksien kierrätysaste on kasvanut viime vuosina maltillisesti, joten materiaalina hyödynnettävien jätteiden hinnoittelulla tuetaan kierrätysasteen nousua. Muovipakkausten ja kartongin keräysastioiden tyhjennyshinta alenee keskimäärin 8 prosenttia, biojätteen 7,4 prosenttia sekä lasin ja metallin 7,8 prosenttia.

Lajittelemattoman jätteen eli sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat keskimäärin 10 prosenttia. Kiinteistöjen jätehuoltomaksuihin vaikuttavat sekajäteastian koko ja tyhjennysrytmi. Asiakashinnat nousevat kiinteistötyypin mukaan keskimäärin 4,2 prosenttia.

- Tavoitteenamme on kannustaa asukkaita lajittelemaan jätteensä siten, että pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen kierrätysaste nousee 60 prosenttiin. Tällä hetkellä kotitalouksien kierrätysaste on 46 prosenttia, toteaa toimitusjohtaja Raimo Inkinen. Mitä paremmin asukkaat lajittelevat, sitä edullisemmaksi jätehuolto kiinteistölle tulee, hän jatkaa.

Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uusi pakkausten monilokero tuo pakkausmateriaaleille ja pienmetallille tehokkaan ja vähän tilaa vievän astiaratkaisun lajitteluun 5–9 asunnon taloyhtiöille.

Sortti-asemien palvelut laajenevat

Sortti-asemien palveluita parannetaan vuoden 2021 aikana muun muassa laajentamalla aukioloaikoja viikonlopulle Konalan Sortti-asemalla, jos ympäristölupa saadaan. Lisäksi Sorttien jätteenvastaanottopalveluja avataan Kierrätyskeskuksen toimipisteiden yhteyteen. Osaan jätteitä, kuten palava ja palamaton sekajäte sekä kiviaines tulee hinnankorotuksia vastaamaan kustannusten nousua. Hinnoittelulla ohjataan jätevirtoja ja kannustetaan entistä parempaan jätteiden lajitteluun.

Jätemaksuilla katetaan osa kotitalouksien maksuttomista palveluista, esimerkiksi vaarallisen jätteen keräyksestä, HSY:n kiertävistä keräysautoista, jäteneuvonnasta ja Sortti-asemien toiminnasta. Monien kotien jätteiden, kuten vaarallisen jätteen, sähkölaitteiden ja metallin tuonti Sortti-asemille on maksutonta.

Maltillisia korotuksia vesimaksuihin

Veden käyttö- ja perusmaksut nousevat keskimäärin 2,8 prosenttia. Veden arvonlisäverollinen käyttömaksu nousee 1,48 eurosta 1,53 euroon kuutiometriltä. Käyttömaksut perustuvat kiinteistön käyttämän veden määrään. Jätevesimaksuun tulee korotus siten, että arvonlisäverollinen maksu nousee 1,75 eurosta 1,79 euroon kuutiometriltä.

Perusmaksun arvonlisäverollinen yksikköhinta nousee 0,0208 eurosta 0,0213 euroon kerrosneliöltä. Kuukausittain veloitettavaan perusmaksuun vaikuttaa kiinteistön kerrosalan lisäksi sen käyttötarkoitus. Esimerkiksi 150 kerros-m2:n omakotitalolle, jonka vuosittainen vedenkulutus on 180 m3, kuukausittainen käyttö- ja perusmaksujen nousu on yhteensä 1,62 euroa.

- Maksujemme korotukset seuraavat jäsenkuntiemme päättäjien toivomaa hyvin maltillista linjaa huolimatta jäsenkuntiemme suuresta investointivolyymista, johon myös HSY osaltaan osallistuu. Jatkossa haasteenamme tulee olemaan säilyttää kykymme investoida riittävästi ikääntyvien verkostojemme saneerauksiin. Saneerauksia tarvitaan, jotta pystymme jatkossakin toimittamaan laadukasta vettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, kertoo Inkinen.

Päivitetty: 09.06.2021 10:54