Tiedotteet 31.05.2022, 15:00

HSY:n Ilmastoinfon TAVIS-hanke tarjoaa tukea taloyhtiöiden energia-asioista viestimiseen

TAVIS-hankkeessa taloyhtiöiden hallituksille tarjotaan tukea energia-asioista viestimiseen sekä vauhditetaan taloyhtiöiden energiatehokkuutta asukasviestintää kehittämällä. Hankkeessa tuetaan asukkaiden, osakkaiden ja taloyhtiön hallituksen vuoropuhelua energiatehokkuushankkeiden edistämiseksi.

Hanke polkaistiin käyntiin viestinnän lähtötilan kartoituksella, jolla pyrittiin saamaan kokonaiskuva taloyhtiöviestinnän toimivuudesta niin asukkaan, osakkaan kuin hallituksenkin jäsenen näkövinkkelistä. Tuloksista kävi ilmi, että taloyhtiöissä pidetään energiansäästötoimenpiteitä tärkeinä, mutta niistä ei juuri viestitä tai ei ainakaan asukkaiden mielestä tarpeeksi.

 

Käytännönläheistä apua taloyhtiöiden hallituksille 

Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä neljässä pilottitaloyhtiössä, joissa kokeillaan energiatehokkuuteen tähtäävän asukasviestinnän vaikutuksia käytännössä. Hankkeessa tuotetaan asukkaille ja osakkaille suunnattua tietoa siitä, miten jokainen voi säästää energiaa ja miten se vaikuttaa asumiskustannuksiin.  

- Etenkin nyt, kun energianhinta on hurjassa nousussa, asukkaita ympäri Suomen kiinnostaa saada tietoa energiansäästökeinoista. Kannattaa käydä hankkeen verkkosivuilla lataamassa opas, josta jokainen saa käytännön vinkit energialaskunsa pienentämiseen, hankkeen projektipäällikkö Auli Honkanen vinkkaa.

Hankkeessa tuotetaan puolueetonta ja ajankohtaista tietoa myös energiatehokkuutta parantavien remonttien edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa toteutetaan taloyhtiön infoilta, jossa helpotetaan vuoropuhelua asukkaiden, osakkaiden ja taloyhtiön hallituksen välillä energiatehokkuuteen tähtäävistä pyrkimyksistä. 

 

Tavoitteena aktiivinen asuminen, osallistuminen ja ilmastoteot 

Asukkaille hanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua taloyhtiönsä päätöksentekoon ja saada äänensä kuuluviin, sekä edistää energiatehokkuutta ja edesauttaa ilmastotoimillaan entistä kestävämpää elämää. Taloyhtiön hallitus saa aktiivisista asukkaista yhteistyökumppaneita, joiden tietotaito saadaan käyttöön taloyhtiön yhteiseksi hyväksi.  

Osallisuudella luodaan yhteisöllisyyttä, joka vaikuttaa positiivisesti niin koko taloyhtiön kuin oman asunnon arvonnousuun ja viihtyvyyteen. Energiatehokkuustoimilla vaikutetaan myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Samalla taloyhtiöissä osallistutaan Suomen tärkeimpiin talkoisiin – ilmastotalkoisiin. 

 

Lisää tietoa löydät TAVIS-hankesivuilta: TAVIS - taloyhtiöviestintä - Energianeuvonta.fi

Päivitetty: 31.05.2022 15:02
Aiheet: Projektit ja hankkeet Ilmastoinfo