Tiedotteet 23.09.2022, 11:07

HSY:n hallituksen päätökset 23.9.2022

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti muun muassa hyväksyä uudet jätehuoltomääräykset. Ne tulevat voimaan 1.11.2022, lukuun ottamatta biojätteen erilliskeräysvelvoitetta pienkiinteistöille, joka tulee voimaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023, Vantaalla 1.1.2024 ja Helsingissä 1.7.2024. Lisäksi siirtymäaikoja on kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa koskevissa erilliskeräysvelvoitteissa, joissa hyötyjätteiden keräysvelvoitteiden rajoja on madallettu.

Hallitus päätti esittää seuraavat asiat yhtymäkokoukselle:

  • HSY:n hallintosäännön hyväksyminen
  • talousarviovuotta 2022 koskevan vesihuollon sidotun investointimäärärahan ja sidotun toimintamenomäärärahan korottaminen.

Hallitus päätti hyväksyä seuraavat hankesuunnitelmat ja hankinnat:

  • Hämeentien (Kustaa Vaasan tie – Koskelantie) vesihuollon hankesuunnitelma
  • Kaisaniemenpuiston vesihuollon hankesuunnitelma
  • Laajasalon vesihuollon kapasiteetin parantamisen hankesuunnitelma
  • Haukilahden painepiirin kapasiteetin lisäyksen ja muun vesihuollon saneerauksen rakentamisen urakan toteuttajaksi valittiin GRK Infra Oyj
  • Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetun rakennuskiviaineksen, betonin ja kiviainesylitteen käsittely hankintaan Karri Räikkä Oy:ltä.

Hallitus sai tiedoksi yhteenvedon jäsenkaupunkien lausunnoista HSY:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2025 ja osavuosikatsauksen tammi-elokuulta.

Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella uusista jätehuoltomääräyksistä.

Kokouksen esityslista/pöytäkirja, jossa on lisää edellisistä sekä muut käsitellyt asiat

Aiheet: Hallinto Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa