Tiedotteet 18.11.2022, 11:12

HSY:n hallituksen kokouksen ja yhtymäkokouksen päätökset 18.11.2022

Hallitus päätti muun muassa hyväksyä hankesuunnitelman, jossa biokaasulaitoksen mädätettä jalostetaan maatalouskäytön sekä hankesuunnitelman Karhunkallion vesihuollosta.

Hallitus päätti valita Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen vastaanotetun jätevoimalakuonan käsittelijäksi Fortum Waste Solutions Oy:n.

Yhtymäkokous päätti muun muassa hyväksyä HSY:n strategian vuoteen 2030, HSY:n toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 sekä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2023 - 2032.

HSY tiedottaa erillisellä tiedotteella yhtymäkokouksen jälkeen sen edellä mainituista päätöksistä.

Kokouksissa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Yhtymäkokoksen esityslistaan lisättiin kohta 12, muut asiat.

Kokouksen esityslistat/pöytäkirjat

Päivitetty: 18.11.2022 11:23
Aiheet: HSY Hallinto Espoo Helsinki Kauniainen Vantaa