Tiedotteet 23.03.2023, 08:30

HSY:n biojätteen keräys laajenee: Vantaalaisten vuoro ilmoittaa oma valintansa lajittelutavaksi

Seka- ja biojäteastiat roskakatoksessa.
Myös omakotitaloissa ja 2–4 asunnon taloyhtiöissä asuvien tulee lajitella biojäte erilleen sekajätteestä. HSY toimittaa kiinteistölle tyhjennettävän biojäteastian, jos kiinteistöllä ei ole kompostoria tai se ei ole mukana kimppakeräyksessä. Uudistus tulee voimaan vaiheittain vuosien 2023–2024 aikana.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY laajentaa biojätteen keräyksen 1–4 asunnon kiinteistöihin. Maksullisen keräyksen vaihtoehtona on omaehtoinen kompostointi kiinteistöllä. Vantaalla keräys alkaa 1.1.2024. Valinta biojätteen lajittelutavaksi pitää ilmoittaa HSY:lle viimeistään 21.5.2023. Myös Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kiinteistöille, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet valintaansa, on annettu aikaa 23.4.2023 asti.

Uudistetun jätelain mukaan HSY:n tulee järjestää 1–4 asunnon kiinteistöille sekajätteen lisäksi elintarvikejätteen biojätekeräys. Elintarvikejätteellä tarkoitetaan ruoan laitossa tai tarjoilussa syntyvää ruokajätettä sekä syömäkelvottomia puutarhan hedelmiä, marjoja sekä viljeltyjä ruokakasveja.  

HSY on lähettänyt asiakaskirjeet kiinteistöille, joita uudistus koskee. 

- Nyt maalis–huhtikuun vaihteessa kirjeen saavat vantaalaiset sekä lisäksi Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen uudet omakotiasukkaat ja valintansa ilmoittamatta jättäneet. Olemme lähettäneet yli 25 000 kirjettä 1–4 asunnon kiinteistöille sekä kaikille ennen kesäkuuta 2022 kompostointi-ilmoituksen jo tehneille. Helsinkiläisten asiakkaidemme vuoro on sitten syksyllä, heillä keräys alkaa heinäkuusta 2024, jätehuollon käyttöpäällikkö Juho Nuutinen kertoo.  

HSY:n kiinteistöille tuottama maksullinen biojätekeräys ei koske asuinkiinteistöjen puutarhajätettä eikä kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan. Biojäteastiaan voi laittaa pieniä määriä puutarhassa syntyvää jätettä, kunhan jäteastiasta ei tule liian painava tyhjentää. Ensisijaisesti puutarhajäte sekä isommat määrät syöntikelvottomia hedelmiä ja marjoja, joita ei kompostoida kiinteistöllä, tulee toimittaa HSY:n Sortti-asemille. 

- Järjestämme maksuttomia kompostointikursseja lähi- ja verkkotilaisuuksina. Niihin voi tulla mukaan kuuntelemaan ja kysymään kompostoinnista, Nuutinen mainostaa.  

HSY toimittaa biojäteastiat Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kiinteistöille touko–kesäkuussa ja Vantaan kiinteistöille marras–joulukuussa 2023, ellei kiinteistöiltä ole ilmoitettu lajittelutavaksi kompostointia tai kimppakeräystä määräaikaan mennessä. Jäteastian voi ottaa käyttöön heti sen saavuttua kiinteistölle.

Kimppakeräys on hyvä vaihtoehto, jos jätettä syntyy vähän

Biojäteastian tai kompostorin yhteiskäyttö läheisten naapureiden kanssa sopii hyvin kiinteistöille, joilla biojätettä syntyy vähän. Tyhjennettävästä biojäteastiasta tehdään yhteiskäyttösopimus HSY:n kanssa. Kimppakompostorista käyttäjät taas sopivat keskenään ja tekevät HSY:lle yhteisen kompostointi-ilmoituksen.  

- Kaikkien kompostoivien asuinkiinteistöjen tulee tehdä kompostointi-ilmoitus kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Lisäksi jos kompostointi-ilmoitus on tehty ennen kesäkuuta 2022, ilmoitus tulee tehdä uudelleen. Olemme päivittäneet lomaketta siten, että se täyttää uuden jätelain vaatimukset, Nuutinen ohjeistaa. 

Jätteiden lajittelulla voi vaikuttaa omiin jätekustannuksiin

Tähän asti HSY on kerännyt pienkiinteistöiltä pääsääntöisesti pelkästään sekajätettä. Kun asukkaat vähentävät sekajätteen määrää lajittelemalla aktiivisesti biojätteen lisäksi pakkausjätteet (muovi, kartonki, lasi ja pienmetalli), sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää.

- Jos 140-litrainen sekajäteastia tyhjennetään kahden viikon välein, ja sen tyhjennysvälin saa lajittelun tehostamisella harvennettua neljään viikkoon, sekajätteen vuosikustannuksessa tulee säästöä lähes 110 euroa, Juho Nuutinen havainnollistaa. 

HSY:n tavoitteena on kierrätysasteen nosto 63 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kerätty biojäte hyödynnetään mullan- ja biokaasun tuotannon raaka-aineena. 

Kuulutko biojäteuudistuksen piiriin? Toimi näin:

  1. Tutustu HSY:n kirjeessä tai verkkosivulla hsy.fi/biojatekerays oleviin biojätteen lajittelun kolmeen eri vaihtoehtoon ja valitse niistä kiinteistöllesi sopivin. 
  2. Jos valitset kimppakeräyksen ja olet pääsopija, kerää yhteiskäyttösopimuksen tekoa varten myös muiden yhteiskeräykseen osallistuvien kiinteistöjen yhteyshenkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet.  
  3. Jos asut Espoossa, Kauniaisissa tai Kirkkonummella, ilmoita valintasi verkkolomakkeella osoitteessa hsy.fi/biojatekerays viimeistään 23.4.2023. Vantaalaisten tulee ilmoittaa valintansa viimeistään 21.5.2023.

Biojätteen erilliskeräys koskee uutena 1–4 asunnon kiinteistöjä vapaa-ajan kiinteistöjä lukuun ottamatta. HSY aloittaa keräyksen porrastetusti:  

  • Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi 1.7.2023 
  • Vantaa 1.1.2024 
  • Helsinki 1.7.2024.   

Kiinteistöillä on kolme vaihtoehtoa elintarvikejätteen lajitteluun ja käsittelyyn: 

  1. HSY:n biojäteastia, tyhjennys yhden, kahden tai neljän viikon välein 
  2. Oma kompostori, omatoiminen kompostointi kiinteistöllä 
  3. Biojäteastian tai kompostorin yhteiskäyttö läheisten naapureiden kanssa 
Päivitetty: 25.09.2023 07:31
Aiheet: Jätteet ja kierrätys Biojäte Vantaa Asiakaspalvelu