Tiedotteet 14.04.2020, 15:29

HSY rajoittaa asiakkaiden määrää Sortti-asemillaan koronan vuoksi – vältä asiointia koronan aikana

Koronatilanteen vuoksi Sortti-asemien asiakkaiden määrää rajoitetaan tästä viikosta alkaen. Asemille pääsee 10–20 asiakasta kerrallaan. Tällä varmistamme tarvittavat turvavälit ja asiakkaiden turvallisuuden. Jätteiden tuonti asemalle kannattaa siirtää epidemian jälkeiseen ajankohtaan.

Sortti-asemillamme käy runsaasti asiakkaita näin keväällä, joten kahden metrin turvavälin pitäminen on lähes mahdotonta. Taataksemme asiakkaille mahdollisuuden asioida turvallisesti, päästämme asemille kerrallaan noin 10–20 asiakasta. Sortti-asemien koko vaikuttaa siihen, montako asiakasta pääsee sisälle yhtä aikaa. On myös mahdollista, että kaikki eivät ehdi asioida asemalla ennen kuin se suljetaan.

- Sortti-asemilla on käynyt tavallista enemmän asiakkaita viime aikoina. Kevät on toki pihojen ja varastojen siivoamisen aikaa, minkä vuoksi pidämme asemamme edelleen auki. Joudumme rajoittamaan asiakkaiden määrää asemilla, jotta pystymme takaamaan tarvittavan turvavälin näinä poikkeusaikoina. Tämä valitettavasti aiheuttaa joillakin asemilla sen, että asiakkaat joutuvat odottamaan portilla, ennen kuin pääsevät sisälle, kertoo käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.  

Eniten asiakkaita käy yleensä maanantaina ja perjantaina iltapäivisin ja iltaisin. Vilkkaimmat asemat ovat Konala ja Kivikko. Kannattaa asioida muilla asemilla ja ruuhka-aikojen ulkopuolella, jolloin saattaa välttyä jonottamiselta. Jos jätteiden tuominen Sortti-asemalle ei ole aivan välttämätöntä, kannattaa ne tuoda epidemian jälkeen. Näin voi parhaiten turvata muiden asiakkaiden, Sortti-asemien henkilökunnan sekä oman terveyden. 

Jos jätteiden tuominen Sortti-asemille on aivan välttämätöntä, suosittelemme itsepalvelumaksamista ja verkkomaksua. Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemilla on Sortti-kortti-asiakkaiden käytössä itsepalvelumaksulaitteet. Kivikon Sortti-asemalla on kaikille henkilöasiakkaille testikäytössä itsepalvelumaksulaitteet sekä eSortti.fi-palvelu, jossa voi ilmoittaa ja maksaa jätteet etukäteen. 

- Kannattaa tuoda isompi lasti kerrallaan ja toimia ripeästi, jotta seuraavat asiakkaat pääsevät asemalle. Toivomme myös, että kukaan ei tule flunssaisena Sortti-asemalle, Mäntynen ohjeistaa.  

Asiakasmäärärajoitus alkaa tästä päivästä eli 14.4. alkaen. Jo aikaisemmin rajoitimme Sortti-asemien infopisteessä asioivien asiakkaiden määrän viiteen. Nämä rajoitukset kestävät ainakin 13.5. asti. Toistaiseksi Sortti-asemat ovat auki normaalisti, mutta muutoksia voi tulla, joten kannattaa varmistaa aukioloaika aina ennen asemalle lähtöä verkkosivuilta www.hsy.fi/sorttiasemat

​Ohjeet Sortti-asemalla asiointiin koronaepidemian aikana: 

  • Sortti-asemille 10–20 asiakasta kerrallaan 14.4. alkaen. 
  • Infopisteeseen pääsee 5 asiakasta kerrallaan. 
  • Varastoi jätteesi kotona, kunnes epidemia on ohi.  
  • Älä tule Sortti-asemalle flunssaisena. 
  • Käytä itsepalvelulaitteita ja verkkomaksua niillä Sortti-asemilla, joissa se on mahdollista. 
  • Tuo kerralla suurempi lasti. 
  • Pidä kahden metrin turvaväli henkilökuntaan ja muihin asiakkaihin. 
  • Pyri asioimaan ripeästi. 
  • Nämä rajoitukset ovat voimassa 13.5. saakka.

 

HSY limits the number of customers at its Sortti Stations due to coronavirus - avoid visiting during the coronavirus pandemic

Due to the coronavirus pandemic situation, the number of customers at Sortti Stations will be limited beginning this week. The stations will allow 10 to 20 customers at a time to enter. This ensures the necessary safety distances and customer safety. It is better to postpone bringing waste to the station until after the epidemic. 

HSY's Sortti Stations are visited by a large number of customers in the spring, so it is almost impossible to maintain a safety distance of two metres. In order to guarantee customers the opportunity to do business safely, about 10–20 customers at a time will be admitted to the stations. The size of the Sortti stations affects how many customers can enter at one time. It is also possible that not everyone will have time to do business at the station before it closes.

- More customers than usual have visited the Sortti Stations recently. Of course, spring is a time to clean up gardens and storerooms, which is why we still keep our stations open. We will have to limit the number of customers at the stations so that we can guarantee the necessary safety distance during these exceptional times. Unfortunately, this means that at some stations customers will have to wait at the gate before entering, says HSY's operations manager Marjut Mäntynen. 

Most customers usually visit on Monday and Friday afternoons and evenings. The busiest stations are Konala and Kivikko. You may want to visit other stations and outside of peak hours to avoid queuing. If it is not absolutely necessary to bring waste to a Sortti Station, you should wait and bring it after the epidemic. This is the best way to protect other customers, the staff of the Sortti Stations and your own health. 

If it is absolutely necessary to bring waste to Sortti Stations, HSY recommends self-service payment and online payment. The Sortti Stations at Ruskeasanta and Jorvas have self-service payment devices available to Sortti Card customers. The Kivikko Sortti Station has self-service payment devices for test use for all private customers, as well as the eSortti.fi service, where you can report and pay for waste in advance.

- It is best to bring bigger loads at a time and do business quickly so that the next customers can enter the station. We also ask that no one come to the Sortti station with the flu, Mäntynen instructs. 

The restriction of the number of customers enters into force today, i.e. from April 14th onwards. Already earlier, the number of customers at the Sortti Station Info desk was limited to five. These restrictions will be in effect until at least May 13th. For the time being, Sortti Stations are open normally, but changes may occur, so you should always check the opening hours before leaving for the station on the website www.hsy.fi/sorttistations.

Aiheet: Jätteet ja kierrätys Sortti-asemat