HSY on sitoutunut yhdyskuntajäteveden puhdistamisen Green Deal -sopimukseen

Tiedotteet 05.01.2023, 13:08

Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen Green Deal -sopimuksella pyritään vähentämään ravinteiden ja haitallisten aineiden ympäristökuormitusta vesilaitosten vapaaehtoisin toimenpitein. Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys ja Kuntaliitto ovat yhteistyössä valmistelleet ja allekirjoittaneet tämän sopimuksen. HSY liittyy Green Deal - sitoumuksensa kautta ensimmäisten vesilaitosten joukossa osaksi tätä tärkeää sopimusta. 

HSY:n rooli sopimuksessa on merkittävä, sillä osuutemme vähennyksen kohteena olevista päästöistä on noin kolmannes. Puhdistamme tehokkaasti noin 1,3 miljoonan asukkaan ja teollisuuden jätevedet. Green Deal -sopimuksessa on asetettu valtakunnalliset ravinteiden tonnimääräiset vähentämistavoitteet jätevedenpuhdistamoille.

- HSY Suomen suurimpana jätevesien puhdistajana haluaa toimia edelläkävijänä ja osallistua aktiivisesti koko alan kehittymiseen. Tämän sitoumuksen toimenpiteisiin ja päästövähennystavoitteisiin on sitouduttu lisäksi uudessa strategiassamme, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen.

Työtä viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen eri osa-alueilla

HSY:n tavoitteet kattavat Green Deal -sitoumuksen yhdeksästä toimenpiteestä kahdeksan. Sitoumuskausi on vuodet 2023 - 2027. Sitoumus on HSY:n uuden strategian mukainen.

Sitoudumme

  • Ravinnepäästöjen jatkuvaan vähentämiseen ja ravinteiden kierrätykseen. Blominmäen puhdistamon käyttöönoton jälkeen tähtäämme Viikinmäen puhdistamon prosessien edelleen kehittämiseen.
  • Kehittämään edelleen viemäreiden kuntotietoa sekä kehittämään erilaisia tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Tiedon avulla voimme entistä paremmin kohdentaa saneeraustoimiamme tehokkaasti. Näin voimme vähentää entistä paremmin viemäriverkoston sisään päätyvien vuotovesien määrää ja ylivuotoja.
  • Lisäämään ymmärrystä haitallisista aineista jätevesissä. Analysoimme tulevasta ja lähtevästä jätevedestä haitallisia aineita, tutkimme niiden poistoa aktiivihiilisuodatuksella ja lisäämme alueen asukkaiden tietoisuutta näiden aineiden osalta.
  • Jatkamaan kokonaisvaltaista riskienhallintaa jätevesihuollon osalta, kuten kehittämällä kyberturvallisuutta, kohteiden suojausta sekä riskien havainnointia.
  • Kehittämään hulevesien hallinnan käytäntöjä mm. tekemällä laajaa yhteistyötä jäsenkaupunkien hulevesien hallinnan työryhmien kanssa.

Lisätietoa Green Deal sitoumuksesta:
HSY:n yhdyskuntajäteveden puhdistamisen Green Deal -sitoumus

Päivitetty: 25.09.2023 07:31
Aiheet: Vesi ja viemärit Jätevedenpuhdistus Itämeri Hulevesi Vesihuolto Vesihuoltoverkosto Viemärietiketti