Tiedotteet 23.01.2023, 14:31

HSY mukana Helsinki Biochar Project -hankkeessa

Kuvassa oikealla on pyrolysoitua järviruokoa. Keskellä on kuva projektiryhmän vierailusta HSY:n pyrolyysilaitoksella. Vasemmalla on puuhaketta valmiina pyrolysoitavaksi.
Kuvassa vasemmalla on pyrolysoitua järviruokoa. Keskellä on kuva projektiryhmän vierailusta HSY:n pyrolyysilaitoksella. Oikealla on puuhaketta valmiina pyrolysoitavaksi. Kuva: HSY / Linda Röman

Helsingin seudun ympäristöpalvelut edistää hiilen sidontaa ja ravinteiden kierrätystä pyrolysoimalla käsittelemäänsä jätevesilietettä. Pyrolyysimenetelmän avulla suuri osa hiilestä saadaan stabiloitua kestävään muotoon ilman, että se vapautuu ilmakehään. Pyrolyysitekniikkaa on testattu Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vuodesta 2020 lähtien. Biohiileen pohjautuvat ratkaisut voivat auttaa saavuttamaan useita ilmasto- ja ympäristötavoitteita ja edistämään kiertotaloutta.

HSY on työskennellyt biohiilen ja erityisesti lietehiilten käytön ja tuotannon parissa vuodesta 2014 alkaen. Uutena käsittelytapana on tutkittu täysimittaisella pilottilaitoksella pyrolyysiä, jossa lopputuotteena syntyy lietehiiltä. Lietehiili valmistetaan pyrolyysimenetelmällä jätevesilietteestä. Biohiileksi puolestaan kutsutaan yleisesti eri biomassasoista tuotettuja hiiliä. Toiminnassa on kyse hiilen sidonnasta ja ravinteiden kierrätyksestä.

Pyrolyysissa iso osa hiilestä saadaan stabiloitua vuosituhansia kestävään muotoon verrattuna polttoon, jossa hiili vapautuu ilmakehään. Ämmässuolle valmistui vuonna 2020 HSY:n koetoimintalaitos, jossa testataan pyrolyysitekniikan toimivuutta ennen mahdollista isompaa investointia. Pilottiohjelma lietteen osalta on päättynyt, ja nyt koelaitoksessa on mahdollista myös kokeilla muita materiaaleja kuten erilaisia biomassoja.

– Nyt olemme tutkimassa myös muiden biomassojen pyrolysointia yhteistyössä Helsingin kaupungin, Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa. Biohiili on kiinnostava vaihtoehto kaupunkiympäristöjen rakentamiseen, hulevesien suodatukseen ja maatalouskäyttöön. Biohiili on hyvin stabiilia, se toimii maassa hiilinieluna ja auttaa siten hillitsemään ilmastonmuutosta. Biohiili pidättää lisäksi vettä ja ravinteita, kertoo HSY:n projektipäällikkö Linda Röman.

Tukea kaupunkien ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin

Biohiileen pohjautuvat ratkaisut voivat auttaa kaupunkeja saavuttamaan useita ilmasto- ja ympäristötavoitteita ja edistämään kiertotaloutta. HSY haluaa edistää biohiilisovellusten kehittämistä ja jakaa biohiileen liittyvää tietoa yhteistyössä kaupungin kanssa.

Projektin aikana muodostetaan verkostoja muiden aiheesta kiinnostuneiden kaupunkien kanssa ja jaetaan käytännön kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Biohiilitoimintaan osallistuvien kaupunkien verkostoon liittyminen tarjoaa Helsingin kaupungille ja HSY:lle tarpeellista tietoa biohiilen käytöstä kaupunkialueilla sekä antaa HSY:lle mahdollisuuden jakaa opittuja asioita nykyisestä kokeilusta. 

Päivitetty: 25.09.2023 07:31
Aiheet: Jätteet ja kierrätys Jätehuolto Ämmässuo