Tiedotteet 11.02.2021, 10:29

HSY kirittää kierrätystä – lajittelu helpottuu tuhansissa kiinteistöissä keväällä

Lajitellusta biojätteestä saadaan multaa ja biokaasua.

Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella panostetaan tänä vuonna erityisesti kotien jätteiden kierrätykseen. HSY tuo taloyhtiöiden käyttöön kevään aikana uusia kierrätystä helpottavia jäteastioita – erityisesti pienempien taloyhtiöiden lajittelumahdollisuudet paranevat kertaheitolla merkittävästi.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden tavoitteena on nostaa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteiden kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tähän asti yli puolet kotien jätteestä on vielä sekajätettä, jossa on runsaasti kierrätyskelpoista materiaalia. Kotitalouksien kierrätystä vauhditetaan erityisesti uusilla jäteastioilla, jotka mahdollistavat aiempaa helpomman jätteiden lajittelun.

– Sekä EU:n että Suomen lainsäädännön asettamat kierrätystavoitteet edellyttävät kierrätyksen tehostamista. Me tahdomme osaltamme kirittää lajittelua ja panostaa erityisesti kotien lajittelun helpottamiseen. Sen vuoksi tuomme asuinkiinteistöille uusia astioita kierrätettäville jätteille tämän kevään aikana, HSY:n ympäristöasiantuntija Minna Partti kertoo.

Erityisesti biojätteen lajittelun toivotaan lisääntyvän, sillä jopa kolmannes kotien sekajätepusseista on biojätettä tällä hetkellä. Biojätettä ei kerätä kierrätyspisteissä. Biojätteen kierrätyksellä on monia hyötyjä ilmaston ja kiertotalouden näkökulmasta, sillä biojätteestä saadaan sekä multaa että biokaasua. Mullan mukana arvokkaat ravinteet, kuten typpi ja fosfori, palautuvat kiertoon.

Partin usko asukkaiden kierrätysintoon on vahva.

– Viime vuonna tekemämme kyselyn mukaan peräti seitsemän kymmenestä asukkaasta on halukas lajittelemaan jätteensä aiempaa tehokkaammin. Suurin haaste erityisesti pienissä taloyhtiöissä on vastausten perusteella keräysastioiden puuttuminen kiinteistöllä, ja juuri tähän tahdomme nyt panostaa, Partti sanoo.

Noin 10 000 astiaa kierrätettäville jätteille saapuu kotipihoille keväällä

Asukkaiden kierrätysintoon vastataan keväällä, kun kaikissa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen vähintään viiden asunnon kiinteistöissä alkaa biojätteen, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräys. Kiinteistöt, joissa asuntoja on 10–19, saavat nykyisten keräysastioiden lisäksi erilliset astiat pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten lajitteluun. Tätä suuremmat asuinkiinteistöt voivat viimeistään nyt aloittaa muovipakkausten keräyksen, sillä niillekin tulee nyt keräysastia kaikkiin taloyhtiöihin. Muutos koskee lähes 6 000 asuintaloa.

– Kevään aikana viemme noin 10 000 jäteastiaa taloyhtiöiden pihoille ja jätetiloihin. Näin mittavaa uudistusta emme ole tehneet aikoihin. Uudet jäteastiat tulevat taloyhtiöille huhti–toukokuussa. Sen jälkeen ne ovat valmiina ottamaan vastaan asukkaiden lajiteltuja jätteitä, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Uusi pakkausten monilokeroastia auttaa pieniä taloyhtiöitä kierrättämään

Pienissä 5–9 asunnon kiinteistöissä kierrätystä helpottaa uudenlainen monilokeroastia. Yksi jäteastia neljälle eri pakkausmateriaalille mahdollistaa tehokkaan lajittelun kiinteistöjen rajatuissa jätetiloissa. Asukkaat voivat lajitella astian eri lokeroihin muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset sekä pienmetallin. Monilokeroastia tyhjennetään yhdellä kertaa nelilokeroiseen jäteautoon.

– Jätetilojen koko voi olla haaste pienemmille taloyhtiöille. Uusi monilokeroastia mahtuu pienempään tilaan ja vähentää pihassa käyvien jäteautojen määrää. Halutessaan taloyhtiö voi kuitenkin saada myös kaikille jätelajeille omat astiansa, kertoo Nuutinen.

Tehokas lajittelu edistää kiertotaloutta ja vähentää sekajätteen määrää

Asukkaiden lajittelemat jätteet hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineina. Jätteiden lajittelun tehostaminen lisää kiertoon saatavan materiaalin määrää. Tehokkaampi lajittelu voi olla taloyhtiöille myös kustannussäästö.

– Lajittelun lisääntyessä sekajätteen määrä tutkitusti vähenee ja sekajäteastioiden määrää voidaan vähentää, astiakokoa pienentää tai tyhjennyskertoja harventaa. Kannustamme lajitteluun alentamalla kierrätettävien jätteiden jätemaksuja tämän vuoden hinnastossamme, kertoo Nuutinen.

Lisätietoa uusista jäteastioista on koottu osoitteeseen hsy.fi/uudetjateastiat.

HSY:n viisi kierrätysvinkkiä taloyhtiöille:

1. Tiedottakaa asukkaita uusista keräysastioista jo etukäteen.
2. Kannustakaa asukkaita lajittelemaan jätteet – näin säästetään sekajätteen jätelaskussa.
3. Pitäkää jätepiste järjestyksessä ja huolehtikaa lajitteluohjeistuksesta – siisti jätepiste tekee kierrättämisestä mukavampaa.
4. Ottakaa jätehuolto ja kierrätys esille yhtiökokouksessa – kysykää HSY:ltä ympäristöneuvojaa mukaan etäyhteydellä kokoukseen tai muuhun asukastilaisuuteen.
5. Lajittelupulmissa auttaa Jäteopas osoitteessa hsy.fi/jateopas.

Jäteastiauudistus pähkinänkuoressa:

  • 5–9 asunnon kiinteistöt: nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastiat biojätteen, pienmetallin sekä kartonki-, lasi- ja muovipakkausten keräämiseen.
  • 10–19 asunnon kiinteistöt: nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastiat pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten keräämiseen.
  • Vähintään 20 asunnon kiinteistöt: nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastia muovipakkausten keräämiseen.
  • Uudet jätehuoltomääräykset astuivat lajittelun osalta voimaan 1.1.2021
  • HSY tuo uudet astiat kiinteistöille huhti–toukokuussa.
Päivitetty: 09.06.2021 10:54
Aiheet: Jätteet ja kierrätys