Tiedotteet 12.09.2022, 14:40

HSY aloittaa vesihuoltoverkoston saneeraus- ja rakennustyöt Tikkurilan alueella Vantaalla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa ja saneeraa Ala-Tikkurilan, Tikkurilan ja Hiekkaharjun alueella uutta vesihuoltoa alueen nykyisten tarpeiden kattamiseksi. Hankkeen kustannusarvio on 10 milj. euroa ja urakoitsijana hankkeessa toimii GRK Infra Oy.

Urakoitsija aloittaa rakennus- ja saneeraustyöt syyskuussa 2022 ja ne valmistuvat vuoden 2023 aikana. Hankkeessa saneerataan huonokuntoista vesihuoltoverkostoa sekä parannetaan alueen vedenjakelun kapasiteettia. Rakennus- ja saneeraustyöt koskevat sekä vesijohtoja että jätevesi- ja hulevesiviemäreitä. Lisäksi Vantaan kaupunki tekee hankkeen yhteydessä kadun ja katuvalaistuksen perusparannustöitä osalla työalueesta. Yhdistämällä saneeraus- ja rakennustöitä pyritään minimoimaan kaupunkilaisille töistä aiheutuvat haitat.

Alustavat työalueet on kuvattu oheisessa kartassa.

Rakennus- ja saneeraustöitä tehdään pääasiassa Keravanjoelta pohjoiseen mm. Liljatien, Lummetien ja Talvikkitien alueilla. Keravanjoen eteläpuolella vesihuoltoverkostoa rakennetaan Päivänpalauksenpolulla. Vantaan kaupungin tekemät perusparannustyöt sijoittuvat Liljatielle Peltolantien ja Lummetien väliselle katuosuudelle.

Urakoitsija tiedottaa töiden alkamisesta ja työnaikaisista järjestelyistä etukäteen niitä koskevia kiinteistöjä.

Mahdollisista poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin urakan edetessä.

Lisätietoa hankkeesta: Vesihuollon investointihankkeita

Aiheet: Vesi ja viemärit Investoinnit Vesihuolto Vesihuoltoverkosto Vantaa