Tiedotteet 20.09.2022, 15:47

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 23.9.2022

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 23.9.2022

Hallitus päättää muun muassa jätehuoltomääräysten hyväksymisestä. Jos määräykset hyväksytään, ne tulevat voimaan 1.11.2022, lukuun ottamatta biojätteen erilliskeräysvelvoitetta pienkiinteistöille, joka tulee voimaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023, Vantaalla 1.1.2024 ja Helsingissä 1.7.2024. Lisäksi siirtymäaikoja on kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa koskevissa erilliskeräysvelvoitteissa, joissa hyötyjätteiden keräysvelvoitteiden rajoja on madallettu.

Hallitus päättää seuraavien asioiden esittämisestä yhtymäkokoukselle:

  • HSY:n hallintosäännön hyväksyminen
  • talousarviovuotta 2022 koskevan vesihuollon sidotun investointimäärärahan ja sidotun toimintamenomäärärahan korottaminen.

Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista:

  • Hämeentien (Kustaa Vaasan tie – Koskelantie) vesihuollon hankesuunnitelma
  • Kaisaniemenpuiston vesihuollon hankesuunnitelma
  • Laajasalon vesihuollon kapasiteetin parantamisen hankesuunnitelma
  • Haukilahden painepiirin kapasiteetin lisäys ja muun vesihuollon saneerauksen rakentaminen
  • Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetun rakennuskiviaineksen, betonin ja kiviainesylitteen käsittelyn hankinta.

Lisäksi hallitus saa tiedoksi yhteenvedon jäsenkaupunkien lausunnoista HSY:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2025 ja osavuosikatsauksen tammi-elokuulta.

HSY tiedottaa kokouksen jälkeen uusista jätehuoltomääräyksistä.

Kokouksen esityslista

Päivitetty: 20.09.2022 15:48
Aiheet: Espoo Helsinki Kauniainen Kirkkonummi Vantaa Hallinto