HSY Arandan avoimissa ovissa ja Itämeritoimijat -tapahtumassa

Tapahtumat 31.8.2023, 12.00 – 19.00
Aranda merentutkimusalus. Kuvaaja Ilkka Lastumäki.

Tapahtumassa Arandan avoimet ovet ja Itämeritoimijat saat HSY:n teltalla selville, miten voit itse vähentää haitallisten aineiden ja kemikaalien kuormitusta jäteveteen, miten tunnistat ne ja mitä haittaa niistä on. Arandan tiloissa on työpaja, missä pääset harjoittelemaan jäteveden puhdistamista.

Merentutkimusalus Arandan avoimissa ovissa Eteläsatamassa laiturialueella on teltta, jossa voit jutella mm. HSY:n jätevedenpuhdistuksen ja jäteneuvonnan asiantuntijoiden kanssa. Voit myös hakea 5–7-vuotiaille lapsille suunnatun puuhakirjan kierrätyksestä, lajittelusta ja kodin vesiasioista. Aluksen sisällä olevassa työpajassa pääset harjoittelemaan jäteveden puhdistusta.

Esteettömyys: Aranda-alukselle ei ole esteetön pääsy, mutta laiturialueen tapahtumat ovat esteettömiä. 

Monet jäteveden haitalliset aineet ovat peräisin kotitalouksista

Mitä ovat haitalliset aineet jätevedessä? Kuinka jätevettä puhdistetaan? Entä onko kynsilakka vaarallista jätettä? 

Jäteveden tehokkaasta puhdistuksesta huolimatta kaikkia haitta-aineita ei jätevedenpuhdistamolla saada pois, vaan osa niistä päätyy kuormittamaan Itämerta. Kuluttajat voivat kuitenkin valinnoillaan vaikuttaa omaan kemikaalikuormaansa.

Teltalla esittelemme kuluttajatuotteita, joissa haitallisia aineita on ja opastamme tunnistamaan ja lajittelemaan myös vaarallisia jätteitä.

Lisätietoa haitallisista aineista ja kemikaaleista jätevedessä.

Merikuvitus-ha_HSY_1920x1080px.jpg

Tule puhdistamaan jätevettä työpajaamme

Selvitämme työpajassa, miten jätevettä puhdistetaan, miksi sen puhdistaminen on tärkeää ja miten voi itse helpottaa puhdistusta muistamalla viemärietiketin.

Työpaja kestää noin 20 minuuttia.

Työpajat pidetään merentutkimusalus Arandan laboratoriossa. Aranda on Pakkahuoneen laiturissa.

Kummikoulu_DSC_0716.jpg

Tapahtuman järjestää John Nurmisen säätiö ja yhteistyökumppaneita ovat HSY, SYKE, Helsingin Kaupunki / Ympäristöpalvelut, Helsingin Satama, Ocean Ladies, Naispurjehtijat, Rotarit, Geologian tutkimuskeskus, Metsähallitus, Pidä Saaristo Siistinä ry ja FINMARI -konsortio. 

JNS_verkkosivu_kapea_940px_2.png

Päivitetty: 20.7.2023