Ilmastintiheyden kasvattaminen

Kuvassa näkyy Viikinmäen ilmastusaltaan toinen puolisko jonka pinnalla pyörteilee ilmakuplia, ja allashallin läpi kulkeva keskikäytävä.
Yksi Viikinmäen yhdeksästä ilmastuslinjasta

Viikinmäen ilmastintiheyden kasvattamisen hankkeessa (VKM_ILMASTIN) parannetaan ilmastuksen energiatehokkuutta ja pienennetään puhdistamon energiankulutusta. Hanke ajoittuu vuosille 2021 - 2022 ja se on saanut ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta.

Ilmastus on keskeinen osa useimpien jätevedenpuhdistamoiden käsittelyprosessia ja tyypillisesti suurin yksittäinen sähköenergian kuluttaja.  Viikinmäen ilmastuksen energiatehokkuuden kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa ilmastusta on tehostettu sekä prosessin ohjauksella että investoinneilla. Ilmastinalan kasvattaminen lisää hapensiirtotehokkuutta ja pienentää siten ilmastusilman tarvetta. Tässä kehityshankkeessa kasvatetaan viiden ilmastuslinjan eniten ilmaa kuluttavien lohkojen ilmastinalaa. Muilla neljällä linjalla on jo korkeampi ilmastinala.

Tavoitteet

Kehityshankkeessa toteutettavan hapensiirtotehokkuuden parannuksen arvioidaan vähentävän muokattavien linjojen ilmankulutusta noin kolme prosenttia ja Viikinmäen vuotuista kokonaissähkönkulutusta noin 240 MWh.

Toteutus ja aikataulu

Hankkeessa vaihdetaan ilmastinlautasten yläosat suurempiin, millä saavutetaan merkittävä ilmastusalan kasvu. Vastaava muutos on toteutettu aikaisemmin yhdellä Viikinmäen ilmastuslinjoista.

Hanke toteutetaan vuosien 2021 ja 2022 aikana. Muutostyöt ajoitetaan ottaen huomioon muut saneeraushankkeet ja sääolosuhteet.

Rahoitus

Hanke on saanut ympäristöministeriön myöntämää valtionavustusta Ravinteiden kierrätyksen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden hankkeiden avustushaussa 2020.

Lisää tietoa hankkeesta

Tarkempi kuvaus hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta on hankesuunnitelmassa.

Tietoja hankkeen etenemisestä ja tuloksista päivitetään tälle verkkosivulle.