Kummikoulut

Tarjoamme perus- ja yhtenäiskouluille maksuttoman ympäristökasvatuskokonaisuuden. Valitsemme kummikouluohjelmaan vuosittain vähintään 10 koulua Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueelta. Haku kummikouluksi on keväisin maalis-huhtikuussa.

Kummikouluohjelma sisältää oppitunteja, opetusmateriaaleja ja koulutusta opettajille. Mukaan valitut koulut saavat tuekseen nimetyn ympäristökasvattajan ja tarpeisiinsa sovelletun kummikouluohjelman. Kummikouluvuosi tukee hyvin koulun kestävän kehityksen ohjelmaa.

Tarjottavat opetuskokonaisuudet ovat opetussuunnitelman mukaisia. Kummikoulussa mietitään ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja, joilla voi itse vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Ohjelmaan osallistuminen auttaa muodostamaan näkemystä siitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee. Tavoitteena on, että ohjelmavuoden jälkeen koulun opettajilla, oppilailla ja muulla henkilökunnalla on hyvät mahdollisuudet jatkaa ympäristötyötä omassa arjessaan.

Ohjelman suunnittelee ja rahoittaa HSY ja sen toteuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku.

Uusia sisältöjä ja mukavaa vaihtelua opetukseen

Opettajat ovat kiitelleet kummikouluohjelmaa muun muassa siitä, että kummikouluvuosi aktivoi ja parantaa koko koulun ympäristökasvatusta.

Tarjoamme oppitunteja oppilaille, koulutusta opettajille sekä monenlaisia materiaaleja. Oppitunneilla teemaa käsitellään pelein, tehtävin, askarrellen ja leikkien. Ohjelma antaa eväitä kestävän kehityksen opettamiseen vuosiksi eteenpäin.

Kummikouluvuoden teemat

Tarjoamme peruskouluille kaksi vaihtoehtoista teemaa kummikouluvuodelle:

 • Kestävä kulutus -teemassa keskitytään kiertotalouteen, jätteen määrän vähentämiseen, lajitteluun ja kohtuullisiin kulutusvalintoihin.
 • Elintärkeä vesi -teemassa keskitytään vesihuoltoon tutustumiseen, lähivesien tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin.

Materiaalit kummikouluille

HSY tarjoaa kummikoululle ohjelmavuoden aikana seuraavat materiaalit:

 • kummikoulun kansio ympäristötekoihin​​
 • ​​juliste
 • kirje vanhemmille
 • diplomi.

Kummikoulun kansiosta löydät mm.

 • ohjelmarungon sekä ympäristökasvattajan pitämät tuntivaihtoehdot
 • ohjeet ympäristöryhmän ja -tiimin perustamiseen
 • ideoita ympäristöaiheisen pajapäivän järjestämiseen ja valmiit mallit pajoihin
 • tutkimuslomakkeita oppilaille.

Kummikoulun ohjelmarunko ja ympäristökasvattajien tuntivaihtoehdot on suunniteltu HSY:n kummikouluille. Kansion materiaali on kuitenkin kaikkien vapaasti käytettävissä.

Kansio antaa eväät koulun ympäristötyön edistämiseksi myös kummikouluvuoden jälkeen.

HSY-koulu_9615_testi_1600px.jpg

Lukuvuoden 2022–2023 kummikoulut

Elintärkeä vesi -kummikoulut

 • Vallilan ala-asteen koulu, Helsinki
 • Heikkilän koulu, Kirkkonummi
 • Kartanonrannan koulu, Kirkkonummi

Kestävä kulutus ja kiertotalous -kummikoulut

 • Torpparinmäen peruskoulu, Helsinki
 • Poikkilaakson ala-asteen koulu, Helsinki
 • Kirkkojärven koulu, Espoo
 • Rekolan koulu, Vantaa
Tutustu aiempiin kummikouluihin