VIPPA-hanke

Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitokset ovat asettaneet visiokseen jätevesiylivuotojen loppumisen. Tavoitteen saavuttamiseksi laitokset ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2012. Pitkäjänteisen työn tuloksena jätevesiylivuotojen määrää on saatu vähennettyä merkittävästi.

Alueen vesilaitosten yhteisessä Vippa-hankkeessa on tavoitteena vähentää jätevesipäästöjä. Hankkeessa pilotoidaan uutta teknologiaa ja tuotetaan viestintäaineistoja kiinteistöjen viemärisaneeraukseen. Hankkeessa kehitetään vesilaitosten toimintatapoja, jolloin Vantaanjoen vesistön jätevesiin liittyvät riskit pienenevät edelleen.

Ympäristöministeriö on myöntänyt  avustusta Vippa-hankkeelle. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. 

Myönnetty avustus mahdollistaa uusien, digitalisaatioon perustuvien teknologioiden kartoittamisen ja pilotoinnin. Pilottien tulosten perusteella päivitetään jätevesipumppaamoiden varustelun ja käytön toimintamalli. Lisäksi tuotetaan viestintäaineistoja vesilaitosten yhteiseen käyttöön. Viestintäaineistojen tavoitteena on kannustaa kiinteistönomistajia saneeraamaan viemärinsä ja ohjaamaan hulevedet pois jätevesiviemäristä.

Hankebudjetti on 168 000 €, josta ympäristöministeriön avustuksen osuus on enintään 82 000 €.

Hankkeen toteutusaika: 1.6.2019–30.11.2020.

Ympäristöministeriön vesien ja merenhoidon hankesivu: www.ym.fi/vesienjamerenhoito