Viikinmäen jätevedenpuhdistamon omatoiminen virtuaalikierros

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon punatiilinen ulkorakennus. Näkymä kadulta portin kautta etupihalle.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon virtuaalikierroksella voit tutustua omatoimisesti jätevedenpuhdistamon tiloihin vapaasti käänneltävien 360° -kuvien avulla. Virtuaalikierroksesta on myös vaihtoehtokuvaus.

Virtuaalikierros koostuu navigointisivuna toimivasta aloitussivusta, kuudesta 360° -kuvasta ja infokuvakkeista. Infokuvakkeissa kuvaillaan HSY:n alueen vesihuoltoa ja Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa. 

Vaihtoehtokuvaus

Voit myös tutustua jätevedenpuhdistamoon virtuaalikierroksen vaihtoehtokuvauksen avulla. Sitä voi hyödyntää myös kierroksen tukena. 360° -kuvien vaihtoehtokuvauksissa on kuvattu ensin päänäkymä ja sen jälkeen erillisten infokuvakkeiden sisältö.

Virtuaalikierros Virtuaalikierroksen vaihtoehtokuvaus