Vesilaskun lukuohjeet

Voit tutustua vesilaskun sisältöön lukuohjeiden avulla. Arviolaskun ja tasauslaskun lukuohje helpottavat laskun sisällön ymmärtämistä. Uudessa laskussa esimerkiksi perusmaksut ja käyttömaksut ovat omilla riveillään.

Arviolaskun lukuohje

Arviolaskun lukuohje kuvana. Kuvassa on laskun ensimmäinen sivu. Kuvan päälle on lisätty selitenumerot. Näiden kuvaukset löytyvät alta.

  1. Asioidessasi HSY:n asiakaspalvelun kanssa käytä tässä osiossa
    olevia tunnistetietoja. Huomioithan, että asiakasnumero ja sopimusnumero ovat muuttuneet.
  2. Perus- ja käyttömaksut ovat omilla riveillään.
  3. Lisätietoa vesilaskuista on Vesilasku-sivulla.
  4. Laskun viitenumero on jatkossa sama kuin sopimusnumero.

Arviolaskun-lukuohje_suomi_s2_1600px.jpg

5. Laskutusperusteet
Laskuerittelyn yläosassa on tietoa sopimuksen laskutusperusteista, viimeisimmät mittarilukemat sekä niiden perusteella laskettu vedenkulutus. Kohteen kerrosala on kaikkien kiinteistöllä olevien rakennusten yhteenlaskettu rakennusluvan mukainen kerrosala. Laskutusjärjestelmämme vaihdon vuoksi 1.3.2020 lukema on HSY:n laskema arviolukema, joka perustuu vuosikulutus arvioon. Olemme laskuttaneet sinua tähän arvioituun lukemaan asti.

6. Perusmaksut
Perusmaksut on jatkossa eritelty omiksi riveikseen kiinteistön käyttämien palveluiden mukaan. Perusmaksun hinta riippuu kiinteistön käyttötarkoituksesta ja kerrosalasta. Kerroin on perusmaksun laskennassa käytetty kiinteistötyypin mukainen kerroin, esim. omakotitalolle 3,0.  

7. Arvio- ja tasauslasku
Arviolaskulla laskutamme käyttömaksut vuosiarvion mukaan. Tasaamme käyttömaksut tasauslaskulla. Laskutamme todellisen mittarilukemien mukaisen vedenkulutuksen ja hyvitämme jo arviolaskutetun vedenkulutuksen.

Tasauslaskun lukuohje

  1. Asioidessasi HSY:n asiakaspalvelun kanssa käytä tässä osiossa olevia tunnistetietoja. Huomioithan, että asiakasnumero ja sopimusnumero ovat muuttuneet.
  2. Perus- ja käyttömaksut ovat omilla riveillään.
  3. Lisätietoa vesilaskuista on Vesilasku-sivulla.
  4. Laskun viitenumero on jatkossa sama kuin sopimusnumero.

5. Laskutusperusteet
Laskuerittelyn yläosassa on tietoa sopimuksen laskutusperusteista. Kohteen kerrosala on kaikkien kiinteistöllä olevien rakennusten yhteenlaskettu rakennusluvan mukainen kerrosala.

6. Vesimittarin lukemat
Laskutusjärjestelmämme vaihdon vuoksi 1.3.2020 lukema on HSY:n laskema arviolukema, johon asti olemme laskuttaneet sinua arviokulutuksena. Uusi lukema on viimeksi ilmoittamasi lukema. Laskutettava kulutus on näiden lukemien erotus.

7. Perusmaksut
Perusmaksut on jatkossa eritelty omiksi riveikseen kiinteistön käyttämien palveluiden mukaan. Perusmaksun hinta riippuu kiinteistön käyttötarkoituksesta ja kerrosalasta. Kerroin on perusmaksun laskennassa käytetty kiinteistötyypin mukainen kerroin, esim. omakotitalolle 3,0. Hintoihimme voit tutustua tarkemmin hinnastossamme.

8. Käyttömaksujen tasaus
Tasaamme käyttömaksut tasauslaskulla. Laskutamme todellisen mittarilukemien mukaisen vedenkulutuksen määrän ja vähennämme siitä jo arviolaskutetun vedenkulutuksen määrän. Laskutettavana määränä näkyy siis näiden erotus.