Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017 - 2026

alt=

Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään vesihuollon suunniteltu laajentuminen. Vesihuollon laajentaminen perustuu maankäytön kehittymiseen, esimerkiksi uusien asemakaava-alueiden toteuttamisen sekä täydennysrakentamisen myötä. Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämistoimenpiteet perustuvat vesihuollon tarpeen arviointiin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jäsenkunnat laativat ja pitävät alueensa vesihuollon kehittämissuunnitelmat ajan tasalla yhteistyössä HSY:n kanssa.

Kaikkien jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat päivitetään samanaikaisesti neljän vuoden välein. Jäsenkuntakohtaisista vesihuollon kehittämissuunnitelmista koostetaan HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma.