Vanhojen vesi- tai viemäriliitosten uusiminen

Kun kiinteistön tonttivesijohtoja ja/tai -viemäreitä uusitaan nykyisiin sijainteihin erillisviemäröidyllä alueella, ei rakennuslupaa tarvita. Myöskään liitoskohtalausuntoa ei tarvitse päivittää nykyisen liitoksen uusimista varten. Huomioithan kuitenkin, että linjasaneerauskohteet ovat luvanvaraisia ja vaativat liitoskohtalausunnon.

Nykyisten liitosten uusimista varten toimita kiinteistön KVV-asemapiirustus ja suunnitelmakuva vesimittaritilasta meille liittymisportaalimme kautta. Tee liittymisportaalissa myös liitostyön tilaus. KVV-asemapiirustuksesta tulee selvitä tonttijohdon mitoitusvirtaama, päävesimittarin koko ja uusittavien tonttijohtojen koot. Lisäksi asemapiirustuksesta on selvittävä tonttivesijohdon reitti liitoskohdalta vesimittarille saakka, kun tonttivesijohto uusitaan.

Tonttivesijohdon, -jätevesiviemärin ja -hulevesiviemärin sijaintitiedot selviävät vanhasta kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmasta (KVV-suunnitelma), jonka saa rakennusvalvonnan arkistosta eli Arska-palvelusta. Lisäksi voit tilata kaupungin johtotietopalvelusta johtokarttaotteen, jossa näkyy kiinteistön läheiset vesihuoltoverkostot ja pääosin kiinteistöjen tonttiliitokset.

Kaupunkien Arska-palvelut löytyvät seuraavista osoitteista:

Erillisviemäröinnillä tarkoitetaan putkijärjestelmää, jossa jätevedet ja hulevedet johdetaan erillään toisistaan. Sekaviemäröinti taas on putkijärjestelmä, jossa sekä jätevedet että hulevedet johdetaan samassa viemärissä ja järjestelmä on mitoitettu molemmille vesille. HSY:n vesihuollon toiminta-alueella on sekaviemäröintialueita ainoastaan Helsingin kantakaupungin alueella.