Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin

Oletko rakentamassa uutta rakennusta? Onko nykyinen rakennuksesi liittymässä vesihuoltoon ja/tai hulevesiverkostoon?

Seuraa alla olevaa ohjetta (kohdat 1.-10.).

Den svenska versionen av sidan finns här. Observera att förnyelsen av vår webbsida inte är färdig och därför kan det finnas mindre skillnader i innehållet på sidorna.

1. Hae kartta rakennuskuntasi johtotietopalvelusta

Kaupungin johtokartasta näet, mitä kunnallistekniikkaa tonttisi läheisyydessä kulkee, eli mihin kunnallistekniikkaan kiinteistösi on mahdollista liittyä. Jos kiinteistösi kuuluu HSY:n toiminta-alueelle ja/tai huleveden viemäröintialueelle, kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus HSY:n verkostoihin.

Mikäli et halua liittyä vesi-, jätevesi- tai hulevesiverkostoon, voit hakea liittymisvelvollisuudesta vapautusta. Johtokartan avulla voit myös hyvissä ajoin varmistaa, kulkeeko tontillasi HSY:n vesijohtoja tai viemäreitä.

2. Tilaa liitoskohtalausunto

Tarvitset liitoskohtalausunnon rakennuslupahakemuksen liitteeksi sekä kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien (KVV-suunnitelmien) lähtötiedoksi. Lue liitoskohtalausunnon tilaajan ohjeet, ja tilaa liitoskohtalausunto liittymisportaalissa. Lausunnon toimitusaika on ruuhkatilanteen mukaan tyypillisesti 1–6 viikkoa tilauksesta.

Työtilaus- ja liittymisportaali

3. Hae rakennuslupa

Hae rakennuslupa kiinteistösi kunnan rakennusvalvonnasta.

Muistathan, että uudisrakennusten lisäksi myös linjasaneeraukset, laajennukset sekä nykyisen rakennuksen liittäminen kunnallistekniikkaan ovat luvanvaraisia toimenpiteitä. Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla nykyisen rakennuksen hulevesiverkostoon liittyminen ei vaadi rakennuslupaa, mutta Helsingissä siihen tarvitaan Z-lausunto. Varmistathan toimenpiteesi luvanvaraisuuden kuntasi rakennusvalvonnasta.

4. Tilaa liittymis- ja käyttösopimus ja maksa liittymismaksu

Tilaa liittymis- ja käyttösopimus hyvissä ajoin täyttämällä tiedot vesisopimuksen tilauslomakkeelle. Sopimuksen toimitusaika voi olla jopa kahdeksan viikkoa. Sopimuksen tekemisen edellytyksinä ovat liitoskohtalausunto ja myönnetty rakennuslupa. Myös nykyisen rakennuksen huleveteen liittyminen edellyttää uuden sopimuksen tilaamisen.

Liittymis- ja käyttösopimuksen tilauslomake

Sopimukseen vaaditaan kaikkien kiinteistönomistajien allekirjoitukset. Lähetämme sopimuksen kahtena kappaleena, ja liittyjä palauttaa molemmat allekirjoitetut sopimukset HSY:lle. Tämän jälkeen HSY allekirjoittaa sopimukset ja lähettää liittyjälle liittyjän sopimuskappaleen ja laskun liittymismaksusta. Tutustu maksuihin, jotka aiheutuvat vesi- ja viemäriverkostoihin liittymisestä.

5. Toimita kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-suunnitelmat)

Toimita kiinteistösi KVV-suunnitelmat HSY:lle liittymisportaalin kautta. Liitosten tekemistä varten tarvitsemme

  • KVV-laitteistoselvityksen
  • KVV- asemapiirustuksen
  • KVV-pohjapiirustuksen siitä kerroksesta, jossa vesimittaritila sijaitsee.

HSY ei vastaa kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmien toteuttamiskelpoisuudesta. HSY ei hae suunnitelmia rakennusvalvonnan Lupapiste-palvelusta eikä vastaanota paperisia suunnitelmia. Liittyjänä vastaat siitä, että toimitat HSY:lle toteutuksen mukaisen version KVV-suunnitelmista.

Jos suunnitelmien mukaan liitytään toisen kiinteistön kanssa yhteisellä putkella HSY:n verkostoon, tarvitsemme ennen liitostyön tilaamista myös sopimuksen yhteisistä putkista. Allekirjoitetun putkisopimuksen voi toimittaa HSY:lle KVV-suunnitelmien kanssa liittymisportaalin kautta.

Sopimus yhteisistä putkista (malli)

Muista tutustua myös tonttijohtojen suunnittelun periaatteisiin ja vesimittaritilalle asetettuihin vaatimuksiin. 

Tonttijohtojen suunnittelu Vesimittaritilan vaatimukset

6. Hanki kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtaja

Vesi- ja viemäritöiden (KVV) työnjohtajan tulee olla hyväksytty ennen vesi- ja viemäritöiden aloittamista. Työnjohtajan hyväksyntä tapahtuu oman kuntasi rakennusvalvonnan kautta.

7. Hanki urakoitsija kaivu- ja putkitöihin

Hanki rakennushankkeelle urakoitsija toteuttamaan kiinteistöllä tapahtuvat kaivu- sekä putkityöt. HSY tekee runkolinjojen liitostyöt valmiiksi kaivetuissa kaivannoissa.

Tutustu ennalta, mitkä työt ovat liittyjän ja mitkä HSY:n vastuulla.

Tonttijohdon rakentaminen

8. Tee liitostyötilaus

Tilaa kiinteistöliitoksen rakentaminen ja tonttijohdon liittäminen liittymisportaalin kautta. Tutustu myös liitostyömaksuihin.

Vesihuollon tilaustyöt

9. Varaa liitostyöaika

Liitostyöajan varaamista varten soita HSY:n asiakaspalveluun. Liitostyöajan voi sopia, kun kiinteistöllä on:

  • rakennuslupa (luvanvaraisissa hankkeissa)
  • rakennusvalvonnan hyväksymä kiinteistön vesi- ja viemärityönjohtaja
  • HSY:n liittymisportaaliin toimitetut kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat
  • allekirjoitettu liittymis- ja käyttösopimus
  • tehty työtilaus liittymisportaalissa

Huomaathan, että vesimittarin voi myös tilata myöhemmin, jos sen asentaminen ei onnistu liitostyön yhteydessä.

Ennen liitostyötä huolehdi, että kaivanto on ohjeiden mukainen.

Tonttijohtojen liitostöiden kaivuohje

10. Tilaa vesimittarin asennus

Vesimittarin asennuksen ajan varaamista varten soita HSY:n asiakaspalveluun.

Vesimittari on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. Se on suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta.

HSY asentaa vesimittarin joko liittämistöiden yhteydessä tai erikseen sovittavana ajankohtana. Vesimittari asennetaan KVV-suunnitelmissa esitettyyn paikkaan. Vesijohto on tuotava vesimittaritilaan asennusta varten. Vesimittari asennetaan aina vaaka-asentoon. Mittarin asennuksen yhteydessä tonttivesijohtoputkeen tehdään tarvittaessa painekoe.