Kysymyskooste kierrokselta

Kysytyt ja vastatut kysymykset:

Q: Ovatko esityksessä näytetyt diat, organisointi, järjestelmä, ym. nähtävissä jälkikäteen?
A: Kyllä on. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. Myöhemmin virtuaalikierrokseen pääsee itse tutustumaan täältä: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/Viikinmaen_jatevedenpuhdistamon_virtuaalikierros/ 

Q: Minkälaiset suojavarusteet henkilökunnalla on?
A: Paikoissa, joissa tulevaa jätevettä ilmastetaan, esimerkiksi esi-ilmastuksessa, on S3-luokan suojaus, eli muun muassa hengityssuojaimet. Puhdistamolla tulee olla näkyvä vaatetus ja turvakengät. Työtehtävästä riippuen suojalasit ja hanskat. Työmaa-alueella tulee olla kypärä ja suojalasit. Sähkötöissä tulee olla sähkötyösuojaukset. Suojavarustus riippuu siitä, minkä tyyppistä työtä tehdään.

Q: Meneekö viemäriin heitetyt tupakantumpit välppäyksen läpi vai kerääkö se ne talteen?
A: Osa tumpeista voi mennä myös välppäyksen läpi eli esiselkeytykseenkin. Osa jää välppään. Tupakantumpeissa on paljon raskasmetalleja. Hajonneista tumpeista haitalliset aineet liukenevat veteen ja osa aineista voi päätyä Itämereen asti.  

Q: Miten julkisuudessakin esiteltyjä huume- ja lääke-esiintymiä jätevedessä mitataan ja seurataan?
A: THL on taho, joka niitä seuraa. HSY auttaa ja kerää näytteet tulevasta jätevedestä. Myös toiset tahot esim. SYKE ja VVY voivat tutkia jätevesistä haitallisia aineita. Koronan esiintymistä tutkitaan myös.

Q: Onko jotain pesuaineitten (esim. shampoot, pyykinpesuaineet) tuoteselosteista löytyviä ainesosia, joita kannattaisi erityisesti välttää mahdollisuuksien mukaan?
A: Kannattaa suosia ympäristömerkittyjä tuotteita. Ainakin jostain kosmetiikasta ja hygieniatuotteista voi löytyä triklosaania ja hopeaa, ne ovat vesiympäristölle haitallisia. Haitallisista aineista jätevedessä kattavaa lisätietoa löytyy täältä: https://www.vvy.fi/site/assets/files/5770/uudet_haitalliset_aineet_raportti_nro_69.pdf

Q: Typessä ja fosforissa päästään jo hyviin prosentteihin poiston suhteen. Onko ajatuksena vielä parantaa näitä?
A: Kiekkosuodatus parantaa fosforin poistoa edelleen, sillä siihen syötetään jälkisaostuskemikaalia, joka edelleen sitoo liukoisessa muodossa olevaa fosforia. Siten myös kiintoaineeseen sitoutunutta fosforia saadaan pois. Typen poiston osalta jälkisuodatus on jo niin edistynyttä, että siihen ei ole kustannustehokkaampaa poistoprosessia, mikä poistaisi typpeä vielä paremmin.  

Q: Onko tehty Suomen ja muiden EU-maiden jätevesien vertailuja. Pääsevätkö muut Itämereen jätevesiä laskevat maat EU-tavoitteisiin (fosfori, typpi)?
Q: Jos vertaa teidän puhdistustasoa Euroopan tasolla, niin miten HSY sijoittuu tässä vertailussa?
A: Tukholman kanssa Suomessa on parhaat puhdistamot Itämeren ympärillä. EU-tasolla ja maailmanlaajuisestikin ollaan myös etujoukoissa. Pohjoismaissa on yleisesti ottaen hyvät puhdistamot. Tanskassa on panostettu erityisesti typen poistoon. Toisella puolella Itämerta tilanne vaihtelee. Typen poistoa on kaikissa Baltian maissa ja siellä on hyviä puhdistamoita. Venäjällä tilanne on parantunut aiemmasta, fosforia poistetaan yleensä vaan biologisesti, ei niin paljon kemiallisesti kuin meillä.  

Q: Onko mahdollista päästä oppisopimuksella prosessinhoitajaksi vedenpuhdistuslaitokselle?
Olemme ottaneet ihmisiä HSY:lle oppisopimuksella töihin, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme https://www.hsy.fi/hsy/asiakaspalvelu/.

Q: Mitä jäteveden mukana tulevalle biojätteelle tapahtuu? Tuleeko kaikesta multaa?
A: Kiinteä välpälle jäänyt biojäte kuljetetaan poltettavaksi jätevoimalaan (oikea paikka biojätteelle on siis biojätteen keräys, jolloin siitä tehdään Ämmässuon kompostointilaitoksella mullan raaka-ainetta). Välpän läpi mennyt hienojakoisempi ja liuennut aines kulkeutuu esiselkeytykseen ja lietteen mukana mädätykseen. Biojätettä ei pidä laittaa viemäriin.