Hulevesien hallinta tontilla

Kun vettä sataa tai lumi sulaa, syntyy rakennetussa ympäristössä hulevettä. Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pois maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta.

Hulevesien ohjaaminen

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa tontilla muodostuvien hulevesien hallinnasta. Hulevesiä hallitaan esimerkiksi viivyttämällä, imeyttämällä ja johtamalla hulevesi hallitusti HSY:n hulevesiviemäriin tai kunnan hulevesijärjestelmään. Ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi on tärkeää, että myös asuintonteilla imeytetään ja viivytetään hulevettä. Näin vähennetään hulevesiviemäriverkoston tulvimista.

Hulevettä ei saa johtaa toisen tontille eikä kadulle. Hulevedestä tai sen johtamisjärjestelyistä ei saa olla haittaa naapureille. Huleveden viemäröintialueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä hulevesiviemäriverkostoon, vaikka osa hulevedestä imeytettäisiin tontilla tai johdettaisiin esimerkiksi avo-ojaan.

Tontin_hulevedet_720x521px.jpg

Mihin hulevedet ohjautuvat tontillasi?

  1. Hulevedet kerätään katolta rännien ja rännikaivojen kautta hulevesiviemäriin.
  2. Salaojavedet ohjataan tarkastuskaivon kautta perusvesikaivoon.
  3. Perusvesikaivoon kootaan kaikki tontin hulevedet ja perustusten kuivatusvedet.
  4. Hulevedet ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hulevesiviemärin liitoskaivoon. Sieltä vedet ohjautuvat vesistöön.
  5. Jätevesi ohjataan erillisessä järjestelmässään tarkastuskaivon kautta jätevesiviemäriin ja jätevedenpuhdistamolle.
  6. Piharakenteisiin kannattaa valita vettä läpäiseviä materiaaleja asfaltin sijasta, jotta hulevettä imeytyy mahdollisimman paljon.