Vanhan vesitornin purku

Hiekkaharjun vanhan vesitornin purkaminen on haasteellinen tehtävä ja se käynnistyy, kun uusi vesitorni on valmis ja otettu käyttöön.

Vanhan tornin purku tullaan tekemään turvallisesti huomioiden sen sijainti rakennusten ja teiden läheisyydessä. Purku-urakoitsija pyritään valitsemaan loppusyksystä 2021. Tornin purku kestää noin vuoden. 

Hiekkaharjun vanha vesitorni on rakennettu kahdessa vaiheessa: sisätorni on rakennettu paikallavalumenetelmällä ja ulkokehän torni elementtimenetelmällä. Hiekkaharjun vanhan vesitornin betonielementtirakenteet ovat 1970-luvun ns. jännemenetelmällä toteutettuja. Ne ovat osoittautuneet haastaviksi niin kuntotarkkailun kuin saneerauksenkin osalta.

Torni pitäisi saneerata täysin, jotta sen voisi ottaa toiseen käyttöön. Saneeraussuunnitteluvaiheessa kunnostaminen osoittautui hyvin kalliiksi. Lisäksi vanhoille, kunnostusta vaativille vesitorneille ei ole helppoa löytää muuta käyttöä. Tästä on tuoreimpana esimerkkinä vedenjakelukäytöstä poistettu Lauttasaaren vesitorni Helsingissä.

Purkuluvat

Vanhan tornin purkulupahakemus jätettiin Vantaan kaupungille 6.6.2017 ja se myönnettiin 18.12.2018. Purkulupaa varten teetettiin rakennushistoriallinen selvitys sekä alustavat suunnitelmat purkamisjärjestelyistä.

Purkutyön ympäristövaikutukset

Vanhan tornin purkaminen tulee muuttamaan kaupunkikuvaa.

Urakan aikana liikennemäärät lisääntyvät väliaikaisesti Talvikkitiellä ja Leinikkitiellä sekä lähiympäristössä. Purkutyön edetessä työmaalta kuuluu myös normaalia enemmän melua, josta voi olla haittaa lähialueen asukkaille sekä viereisen koulun oppilaille.

Puretun vesitornin alueen käyttö jatkossa

Vantaan kaupunki päättää purettavan vesitornin tontin käytöstä. HSY:n vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyy tornin purun jälkeen.

Asukasvuorovaikutus

Purku-urakoitsija pyritään valitsemaan loppusyksystä 2021. Lisäämme tälle sivulle tietoa, kun urakan sisältö ja aikataulu täsmentyvät. Tornin purun toteuttava urakoitsija tiedottaa urakan alkamisesta lähialueen asukkaita.