Vanhan vesitornin purku

Hiekkaharjun vanha ja uusi vesitorni syksyllä 2021

Hiekkaharjun vanhan vesitornin, jota kutsutaan myös Tikkurilan vesitorniksi, purkaminen on haasteellinen tehtävä ja se käynnistyy, kun uusi vesitorni on valmis ja otettu käyttöön.

Vanhan tornin purku tehdään turvallisesti huomioiden sen sijainti rakennusten ja teiden läheisyydessä. Purku-urakoitsija, Fortum Waste Solutions Oy, valittiin loppusyksystä 2021. Tornin purku kestää noin vuoden. 

Hiekkaharjun vanha vesitorni on rakennettu kahdessa vaiheessa: sisätorni on rakennettu paikallavalumenetelmällä ja ulkokehän torni elementtimenetelmällä. Hiekkaharjun vanhan vesitornin betonielementtirakenteet ovat 1970-luvun ns. jännemenetelmällä toteutettuja. Ne ovat osoittautuneet haastaviksi niin kuntotarkkailun kuin saneerauksenkin osalta.

Torni pitäisi saneerata täysin, jotta sen voisi ottaa toiseen käyttöön. Saneeraussuunnitteluvaiheessa kunnostaminen osoittautui hyvin kalliiksi. Lisäksi vanhoille, kunnostusta vaativille vesitorneille ei ole helppoa löytää muuta käyttöä. Tästä on tuoreimpana esimerkkinä vedenjakelukäytöstä poistettu Lauttasaaren vesitorni Helsingissä.

Purkuluvat

Vanhan tornin purkulupahakemus jätettiin Vantaan kaupungille 6.6.2017 ja se myönnettiin 18.12.2018. Purkulupaa varten teetettiin rakennushistoriallinen selvitys sekä alustavat suunnitelmat purkamisjärjestelyistä.

Purkutyön ympäristövaikutukset

Vanhan tornin purkaminen tulee muuttamaan kaupunkikuvaa.

Urakan aikana liikennemäärät lisääntyvät väliaikaisesti Talvikkitiellä ja Leinikkitiellä sekä lähiympäristössä. Purkutyön edetessä työmaalta kuuluu myös normaalia enemmän melua, josta voi olla haittaa lähialueen asukkaille sekä viereisen koulun oppilaille.

Osaa uuden vesitornin työmaa-alueesta käytetään mahdollisesti varastoalueena. Käyttötarpeesta sovitaan valittavan urakoitsijan kanssa. 

Torni huputetaan purkutyön ajaksi

Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen urakka käynnistyy valmistelevilla töillä ja suunnitelman mukaan varsinainen purkutyö päästään aloittamaan suojaustelinetöiden valmistuttua alkuvuonna 2022.

Suojaustelineet tehdään niin, että ensin asennetaan elementtirakenteet, jonka jälkeen torni huputetaan täysin. 

Puretun vesitornin alueen käyttö jatkossa

Vantaan kaupunki päättää purettavan vesitornin tontin käytöstä. HSY:n vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyy tornin purun jälkeen.

Asukasvuorovaikutus

Purku-urakoitsija valittiin loppusyksystä 2021. Lisäämme tälle sivulle tietoa, kun urakan sisältö ja aikataulu täsmentyvät. Tornin purun toteuttava urakoitsija tiedottaa urakan alkamisesta lähialueen asukkaita.