Kuivaa asiaa

Kuivaa asiaa -hanke 2018–2020

Hankkeen tavoitteena on tehostaa polttopuun käyttöä ja vähentää poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua.

Kehitämme hankkeessa asukkaille uusia polttopuupalveluita, jotka vastaavat nykyistä paremmin polttopuun käyttäjien tarpeita ja tehostavat puun käyttöä. Uudet palvelut yksinkertaistavat polttopuun matkaa tuottajilta asukkaille, helpottavat puuenergian käyttöä, tukevat nuohoojia ja muita neuvonta-alan yrittäjiä sekä vähentävät puunkäytön ympäristö- ja terveyshaittoja.

Hankkeessa toimitaan pääkaupunkiseudulla ja Turussa, joissa järjestetään muun muassa työpajoja ja tapahtumia asukkaille yhdessä paikallisten omakotiyhdistysten kanssa. Työpajat käynnistyvät lämmityskaudella 2018–2019. Työpajoissa opitaan säilyttämään ja käyttämään polttopuita taitavasti ja energiatehokkaasti. Työpajoihin osallistuvat pääsevät myös osallistumaan hankkeen tuotekehitykseen.

Lisäksi annamme vinkkejä oikeaoppiseen säilytykseen ja polttoon. Kun puuta polttaa tehokkaasti ja mahdollisimman puhtaasti, puunpoltosta aiheutuvat hiukkaspäästöt vähenevät.

Kuivaa asiaa -hanke on TTS Työtehoseuran, HSY:n ja Turun kaupungin yhteinen.

Hanke alkoi elokuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Koordinointi

Työtehoseura
Minna Kuusela, tutkimusvastaava
minna.kuusela(at)tts.fi
044 7143 695

HSY, ilmansuojeluyksikkö
Outi Väkevä, ilmansuojeluasiantuntija
outi.vakeva(at)hsy.fi
045 635 7698

Viestintä

HSY, viestintä- ja neuvontayksikkö
Sanna Kondratjeff, vastaava tiedottaja
sanna.kondratjeff(at)hsy.fi
045 657 6595