Yhteystiedot

Urbaani puuvaja -hanke

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia polttopuun kuivumista edistäviä polttopuun varastointi- ja palveluratkaisuja kaupunkien pientaloalueille. Uudet puuvajamallit luodaan suunnittelukilpailun ja yritysyhteistyön avulla. Hankkeessa myös tiedotetaan oikeista polttopuun säilyttämisen ja polttamisen käytännöistä. Lue lisää..

Hanke saa vuosina 2015–2017 Uudenmaan liitolta EU:n aluekehitysrahastolta. Urbaani puuvaja -hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Aalto-yliopisto. Mukana asiantuntijoina on myös runsaasti alan yrityksiä ja organisaatioita, kuten Bioenergia ry ja Motiva.

Koordinointi

Työtehoseura
Minna Kuusela, tutkimusvastaava
minna.kuusela@tts.fi
044 7143 695

Viestintä

HSY, ilmansuojeluyksikkö
Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija
maria.myllynen@hsy.fi
044 5643 748

HSY:n Ilmastoinfo
Teemu Kettunen, energia-asiantuntija
teemu.kettunen@hsy.fi
050 348 3121

HSY, viestintä- ja neuvontayksikkö
Sanna Kondratjeff, vastaava tiedottaja
sanna.kondratjeff@hsy.fi
045 657 6595