Asiallinen varastointi

Kuivan puun kosteus vaihtelee ympäristön lämpötilan ja kosteuden mukaan. Säilytä puusi sen vuoksi sateelta suojattuna, mutta joka suunnalta hyvin tuulettuvassa varastossa. Sopivan kokoiseen puuvajaan mahtuu puuta vuoden tarpeisiin.

Hyvän varaston ominaisuudet

Säilytä polttopuusi kuivassa ja ilmavassa varastossa. Puiden tulisi tuulettua kunnolla seinien, alapohjan ja katon kautta. Kunnan rakennusjärjestyksessä on reunaehtoja varaston koolle ja sijoitukselle. Myös paloturvallisuus kannattaa huomioida, jottei palon yllättäessä koidu vakuutusyllätyksiä. Toteutus on oman mielikuvituksen rajoissa!

Puuta ei paloriskin takia saa missään olosuhteissa kuivata eikä varastoida räystään suojassa (Pelastuslaki 9§). Mahdollisten sieni-itiöiden vuoksi älä myöskään säilytä puita asuintiloissa. Sitä rajoittavat myös palomääräykset. Missä sinä säilytät puusi?

Ota puun varastoinnissa huomioon:

• Älä varastoi puita asuinrakennuksen seinustalla, koska se aiheuttaa tulipaloriskin ja voi vaurioittaa seinän rakenteita.
• Autotalli tai muu moottoriajoneuvon suoja ei ole polttopuuvarasto.
• Sisällä asuinrakennuksessa ei saa paloturvallisuusmääräysten mukaan säilyttää kiinteää polttoainetta enempää kuin 0,5 m3, jollei sitä säilytetä erillisessä osastoidussa tilassa.
• Työhuoneissa, ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai pihoilla ei saa säilyttää tarpeetonta syttyvää tavaraa.
• Poistumisteillä (uloskäytävissä) ja ullakoiden, kellareiden tai varastojen käytävillä ei saa säilyttää mitään tavaraa.
• Polttopuita ei kannata säilyttää maata vasten ilman aluspuita eikä liian tiiviisti peitettynä kosteuden tiivistymisen ja puiden homehtumisen vuoksi.
Lähde: Klapia liiteriin- opas​

Millainen on hyvä puuvaja käyttäjien mielestä?

Syksyllä 2015 selvitettiin kyselyllä käyttäjien mielipiteitä siitä, millainen olisi hyvä puuvaja ja tämän hetkisiä puun säilytyksen ja käyttämisen tapoja.  Lue tarkemmin tiivistelmästä kyselyn tuloksista.