Puukiuas

​Puukiukaiden ja muiden tulisijojen käyttö heikentää ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Puunpoltto tuottaa terveydelle haitallisia pienhiukkas- ja PAH-yhdisteiden päästöjä  sekä ilmastonmuutosta kiihdyttävän mustan hiilen päästöjä. Kiukaat ovat suuripäästöisimpiä tulisijoja, joiden osuus erityisesti syöpävaarallisen bentso(a)pyreenin päästöistä on merkittävä. Huonossa puunpoltossa hiukkas- ja PAH-päästöt ovat moninkertaisia hyvään polttoon verrattuna. Polttotavoilla voit siis vaikuttaa päästöihin.


Näillä vinkeillä saunot vähäpäästöisemmin:

  • Ota vanhat tuhkat pois. Tyhjennä tuhkat kannelliseen metalliastiaan tms. paloturvallisesti.
  • Älä polta mitään roskia. 
  • Sytytä nopeasti. Käytä esim. sytytyspaloja tai erittäin kuivaa puuta, jotta pesä syttyy nopeasti.
  • Polta useassa erässä. Älä lataa pesää täyteen. Aloita pienillä puilla ja polta puut erissä. Lisää uudet puut vasta, kun liekki hiipuu.
  • Säädä paloilman määrää arinan alta ja luukuista.
  • Huolehdi säännöllisestä nuohouksesta. Paloturvallisuuden varmistamiseksi vakituisten asuntojen tulisijat on nuohottava kerran vuodessa, kesämökkien kolmen vuoden välein. Omalla alueellasi toimivien nuohoojien yhteystiedot löydät nuohoojien sivuilta: www.nuohoojat.fi.
  • Tarkkailemalla savun väriä voit opetella käyttämään omaa kiuastasi taitavasti. Jos savu on tummaa tai ruskeaa, päästöt ovat suuria. Kun savu on väritöntä, palaminen on vähäpäästöisempää. Oman kiukaasi käyttöohjeiden ja näiden vinkkien avulla voit pyrkiä saamaan savun väärin vaaleammaksi.


Tällä hetkellä kuluttajilla ei ole käytettävissä tietoa vähäpäästöisen puukiukaan valitsemiseksi. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on kehittää kiukaille KIUAS-hankkeessa luotuun mittauskonseptiin perustuva ympäristömerkintä, joka mahdollistaisi kuluttajille vähäpäästöisen kiukaan valinnan.