Polta tehokkaasti

takkatuli.jpgPuu on oikein käytettynä hyvä lämmitysaine. Puun poltossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Tulisijojen käyttö aiheuttaa kuitenkin savua eli päästöjä ilmaan. Erityisesti jos poltetaan jätteitä tai märkää puuta, savupiipusta tupruaa ilmaan runsaasti hiukkasia, häkää ja hiilivetyjä. Nämä ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentävät viihtyisyyttä. Huonossa puun palamisessa syntyy mustaa hiiltä eli nokea, joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille alueille ja aikaistaa jään sulamista

Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja kuivuus. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää muodostuvien epäpuhtauksien määriä.​ Lisää vinkkejä Savuttaako?-esitteestä.

Pahvin ja paperin poltosta syntyy runsaasti tuhkaa ja nokea. Saatu energiahyötykin jää vähäiseksi.  Kierrätyskelpoinen materiaali kannattaa kierrättää teollisuuden tarpeisiin.