Terveysvaikutukset

​Vaikka savun haju saattaa tuntua kotoisalta ja turvalliselta, savua ei silti ole terveellistä hengittää. Puunpoltolla voi lisätä sekä omia että naapuruston terveysriskejä. Huono poltto tuottaa terveydelle haitallisempia pienhiukkasia kuin hyvät polttotavat.

Puunpolton savut ovat merkittävimpiä ilmansaasteita pientaloalueilla

Puunpoltossa syntyy aina savua eli päästöjä ilmaan. Savu sisältää pienhiukkasia sekä soluille myrkyllisiä ja syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä ja muita yhdisteitä, jotka vaikuttavat sydän- ja hengityssairauksien kehittymiseen ja oireisiin. Erityisesti jos poltetaan kosteaa puuta tai jätteitä, hiukkas- ja PAH-päästöt voivat olla monikymmenkertaiset puhtaan ja kuivan puun polttoon verrattuna.

Päästöt heikentävät lämmityskaudella ilmanlaatua erityisesti tiheästi asutuilla pientaloaluilla. Talvipakkasella savut jäävät usein leijumaan matalalle pihapiireihin, ja osa niistä kulkeutuu ilmanvaihdon kautta asuntojen sisätiloihin. Huonoista puunpolttotavoista saattaa aiheutua merkittäviä määriä pienhiukkasia ja häkää myös suoraan asunnon sisäilmaan.

Huonolla puunpoltolla on myös haitallisia ilmastovaikutuksia.  Huonossa puun palamisessa syntyy mustaa hiiltä eli nokea, joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille alueille ja aikaistaa jään sulamista.

Savua ei ole terveellistä hengittää

Poltossa muodostuu pienhiukkasia, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Pienhiukkaset lisäävät lasten hengitystieoireita ja -infektioita. Lyhytaikaiset korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia astma- ja sydänkohtauksia.

Useita vuosia tai vuosikymmeniä kestävä altistuminen puunpolton savuille aiheuttaa ja pahentaa keuhkosairauksia ja sepelvaltimotautia. Lisäksi hiukkaset voivat aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia. Vaikutus on samanlainen kuin liikenteen pakokaasuilla ja tupakansavulla, joka muistuttaa koostumukseltaan suuresti huonon puunpolton savua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan puun pienpoltosta aiheutuu Suomessa noin 260 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Vapaa-ajan asuntojen puunpoltto haja-asutusalueella ei vaikuta merkittävästi suomalaisten terveyteen – näistä savuista aiheutuu arviolta 10 ennenaikaista kuolemaa vuodessa.

Jos naapurin savu häiritsee

Jos naapurin savupiipusta tupruava savu häiritsee, kannattaa ensimmäiseksi keskustella kyseisen naapurin kanssa. Ehkä hän ei vain ole tullut ajatelleeksi, että savu häiritsisi muita. Jos keskustelusta ei ole apua, ota yhteyttä kuntasi ympäristön- tai terveydensuojelusta vastaavaan viranomaiseen. He antavat neuvoja ja tarvittaessa selvittävät, aiheutuuko savusta alueella viihtyisyys- tai terveyshaittaa.

Haitan arviointiin vaikuttavat savun esiintymistiheys, kesto ja voimakkuus. Käytännössä savu vähentää viihtyisyyttä jo ennen kuin siitä on selvää terveyshaittaa. Viranomainen voi antaa polttoa ja tulisijoja koskevia neuvoja ja määräyksiä,
joilla haitasta päästään eroon.