Polta puhtaasti: Tietoa polttopuun hankinnasta, varastoinnista ja käytöstä

Puu on oikein käytettynä hyvä lämmitysaine. Puun poltossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Tulisijojen käyttö aiheuttaa kuitenkin savua eli päästöjä ilmaan. Erityisesti jos poltetaan jätteitä tai kosteaa puuta, savupiipusta tupruaa ilmaan runsaasti hiukkasia, häkää ja hiilivetyjä. Nämä ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentävät viihtyisyyttä. Huonossa puun palamisessa syntyy mustaa hiiltä eli nokea, joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille alueille ja aikaistaa jään sulamista.

Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja kuivuus. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää muodostuvien epäpuhtauksien määriä. Tältä sivustolta löydät vinkkejä, kuinka poltat puuta mahdollisimman puhtaasti ja miten saunot hiukkasen puhtaammin.