Polta puhtaasti: Tietoa polttopuun hankinnasta, varastoinnista ja käytöstä sekä saunan lämmityksestä

LogotPuu on oikein käytettynä hyvä lämmitysaine. Puunpoltto aiheuttaa kuitenkin savua eli päästöjä ilmaan. Jos poltat jätteitä tai kosteaa puuta, savupiipusta tupruaa ilmaan erityisen runsaasti  terveydelle haitallia pienhiukkasia ja PAH-yhdisteitä. Huonossa puun palamisessa syntyy myös mustaa hiiltä eli nokea, joka Suomen leveyspiireiltä kulkeutuu arktisille alueille ja aikaistaa jään sulamista.

Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat. Tärkeintä on, että poltat vain kuivaa puuta – et siis roskia tai mitään muutakaan.

Olemme koonneet tänne sivustolle vinkkejä, kuinka poltat puuta mahdollisimman puhtaasti ja miten saunot hiukkasen puhtaammin.