Tiedotteet 09.06.2020, 09:37

Uusi hanke edistää kestävää ruoantuotantoa kaupungeissa

Salaattia ja muita hyötykasveja viljellään kasvatussäkissä.
Urbaanilla ruoantuotannolla tarkoitetaan kaikkea ruokaa, jota voidaan tuottaa kaupungeissa. Kuva: HSY / Janne Nipuli

CircularHoodFood-hankkeessa on tavoitteena lisätä urbaania ruoantuotantoa ja ruoan arvostusta sekä kehittää biojätteen kiertoa kaupungeissa. HSY:n, Metropolian, Vantaan kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteishankkeen tuloksena syntyy kokonaisnäkemys urbaanin ruoantuotannon ja ruoan kiertotalouden parhaista käytännöistä ja kehitysnäkymistä.

circularhoodfood_logopalkki.jpgGlobaalin ruoantuotannon haasteena on tuottaa riittävästi ja kestävästi ruokaa kasvavalle väestölle. Muun muassa ilmastonmuutos ja poliittiset konfliktit tuottavat epävarmuutta ruokaketjuihin. Myös koronavirus on tuonut huoltovarmuuden ja ruoantuotannon omavaraisuuden tärkeyden entistä näkyvämmäksi ja lisännyt kiinnostusta paikalliseen ruoantuotantoon. Urbaanin ruoantuotannon on todettu kasvattavan sekä ruoantuotannon toimintakykyä että ruoan arvostusta. Se myös parantaa asukkaiden hyvinvointia, kun asukkaat voivat nähdä tai osallistua ruoantuotantoon.

Ruoantuotanto kaipaa uudenlaista yhteistyötä kaupunkien ja tuottajien välille

- Erityisesti pääkaupunkiseudulla on potentiaalia lisätä ruoantuotantoa, mutta käytännön kokemusta ja osaamista on toistaiseksi vähän. Tarvitsemme uudentyyppistä yhteistyötä kaupunkien ja ruokatuottajien välillä sekä panostusta uusiin, pienen pinta-alan ruoantuotantoteknologioihin ja -ratkaisuihin, kertoo CircularHoodFood-hankkeen projektipäällikkö Nea Metsänranta HSY:stä.

Urbaanilla ruoantuotannolla tarkoitetaan kaikkea ruokaa, jota voidaan tuottaa kaupungeissa. Tällaista on esimerkiksi palstoilla, parvekkeilla, pihoilla ja joutomailla tapahtuva ulkoviljely sekä sisätiloihin sijoittuvat tuotantomenetelmät, kuten suljettuun kiertovesijärjestelmään perustuva kerrosviljely, hyönteisten konttikasvatus ja sienten kasvatus pieneen tilaan menevillä kasvatusalustoilla.

Konkreettiset kokeilut tuovat mahdollisuuksia start-up-yrityksille

Hankkeessa toteutetaan tuotekehitys- ja markkinointikokeiluja alan ydintoimijoiden ja start-up-yritysten sekä esimerkiksi taloyhtiöiden kanssa. Kokeilut sijoittuvat pääkaupunkiseudulle, mutta toimijoita aktivoidaan koko maasta.

- Konkreettisia kokeiluja voivat olla esimerkiksi sisätilaviljelyn prototyypit tai biojätteiden lajittelua helpottavat innovaatiot. Lisäksi kannustamme taloyhtiöitä ja ravintoloita ruokahävikin vähentämiseen, biojätteiden lajitteluun ja ruoan arvostuksen lisäämiseen viestinnän ja neuvonnan keinoin, Metsänranta kertoo.

Taloyhtiöt saavat ohjeet urbaanin ruoantuotannon hyödyistä ja käyttöönotosta

Hankkeessa toteutettuja kokeiluja arvioidaan vaikuttavuuden, kestävyyden ja pysyvyyden näkökulmasta. Arvioinnin perusteella esimerkiksi taloyhtiöille laaditaan käytännön ohjeistus urbaanien ruoantuotantoratkaisujen hyödyistä ja käyttöönotosta. Myös uusien ratkaisujen vaatimat taloyhtiö- ja korttelitasoiset tilatarpeet sekä niihin liittyvät lupakäytännöt selvitetään. Näin ne voidaan ottaa paremmin huomioon kestävässä aluesuunnittelussa ja asemakaavoituksessa.

6Aika: CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto -hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hanke edistää hiilineutraalin kaupunkiympäristön ja kestävän ruokajärjestelmän syntymistä, ruoan hiilijalanjäljen pienenemistä sekä vauhdittaa aiheeseen liittyvän uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja ratkaisujen syntymistä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun asti.

Päivitetty: 17.06.2021 14:25
Aiheet: Ilmanlaatu ja ilmasto Kiertotalous Projektit ja hankkeet Jätteet ja kierrätys Ilmasto CircularHoodFood