Vattenförsörjningens utvecklingsplan 2017–2026

alt=

I vattenförsörjningens utvecklingsplan föreslås en planerad utbyggnad av vattenförsörjningen. Utbyggnaden av vattenförsörjningen bygger på utvecklingen av markanvändningen, genom exempelvis genomförandet av nya stadsplanområden och utfyllnadsbyggande. Åtgärderna för att förbättra vattenförvaltningen i glesbefolkade områden bygger på en bedömning av behovet av vattenförsörjning.

I samarbete med HRM, upprättar och upprätthåller medlemskommunerna i samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster utvecklingsplanerna för vattenförsörjningen i sitt område.

Alla medlemskommuners utvecklingsplaner för vattenförsörjningen uppdateras samtidigt vart fjärde år. De medlemsspecifika utvecklingsplanerna för vattenförsörjningen sammanställs till en utvecklingsplan för vattenförsörjningen i HRM:s område.