Tvätta färgpensel

Tvätta alltid penslar och rullar i ett separat kärl. Tvätta inte målarverktyg under kranen eller under rinnande vatten. Tvättvattnet får inte hällas i avloppet. 

Det lönar sig att rengöra målarverktygen genast efter användningen. Om du fortsätter att måla nästa dag, lägg verktygen i en tätt försluten plastpåse. Då slipper du tvätta dem i onödan.

Kontrollera etiketten på produkten som du använder för att se om produkten har några specifika farliga egenskaper, till exempel risk för självantändning (t.ex. linolja).

Så här tvättar du bort vattenlöslig färg från en pensel

 1. Torka av den överflödiga målarfärgen från penseln eller rullen till exempel på färgburkens kant eller i papper.
 2. Lägg penseln i blöt i ett separat kärl. Använd vatten eller ett tvättmedel för penseltvätt för blötläggningen.
 3.  Efter blötläggningen torka av de återstående färgresterna från penseln i papper. Skölj penseln under kranen först efter detta.
 4. Låt färgresterna sedimentera på kärlets botten. Häll blötläggningsvattnet i avloppet så att fällningen blir kvar i kärlet. Häll inte vätskan i avloppet om du använt tvättmedel.
 5. Låt fällningen torka på burkens botten och lägg den i blandavfallet.
 6. Om det finns fuktig fällning och tvättmedel i kärlet ska du föra det till ett insamlingsställe för farligt avfall i ett slutet kärl.
 7. Kom ihåg att anteckna innehållet på burken. Klart tvättmedel från vilket färgen har fällts ut kan också användas på nytt.

Så här tvättar du bort lösningsmedelsburen färg från en pensel

 1. Torka av den överflödiga målarfärgen från penseln eller rullen till exempel på färgburkens kant eller i papper.
 2. Häll penseltvättmedlet (lösningsmedlet) i ett separat kärl och lägg verktyget i blöt.
 3. Efter blötläggningen torka av de återstående färgresterna från penseln i papper. Låt verktyget torka efter tvätten med lösningsmedel.
 4. Låt färgresterna sedimentera på kärlets botten.
 5. Klar tvättlösning ur vilket färgen har fällts ut kan användas på nytt. Häll inte lösningsmedelsavfall i avloppet!
 6. För fällningen och överflödig tvättvätska till ett insamlingsställe för farligt avfall i ett slutet kärl. Kom ihåg att anteckna innehållet på burken.

Slänga målarverktyg

Oanvändbara, torkade och hårdnade målarverktyg kan slängas i blandavfallet. En torkad rulle är blandavfall och en fuktig rulle är farligt avfall.

Använda träolja, linolja eller fernissa

De flesta träoljor är naturliga produkter. Oljorna kan dock innehålla lösningsmedel som ska föras till insamlingen av farligt avfall. Kontrollera produktens sammansättning på förpackningspåskrifterna.

Oljiga trasor kan antändas när syret i luften reagerar med oljan. Självantändning kan fortfarande ske efter flera timmar.  Förvara träoljiga trasor fuktade med vatten och till exempel förpackade i en burk eller försluten påse innan du slänger dem. Du kan också låta trasorna torka på en yta som inte fattar eld: räta ut trasorna och låt dem torka, helst på ett öppet ställe utomhus. För de med vatten fuktade trasorna i ett slutet kärl till ett insamlingsställe för farligt avfall. Kom ihåg att anteckna innehållet på burken.

Som källa har använts en instruktion av Färgindustriföreningen rf.