Störningar i vattenkvaliteten

Feljour 24 h

09 1561 3000

Gör så här innan du ringer:

  1. Kontrollera att felet inte orsakas av reparationsarbeten i fastigheten.
  2. Kontakta fastighetsservicen eller fjärrvärmeföretaget vid störningar i varmvattnet.

Om du upptäcker fel i vattenkvaliteten, spola rikligt med vatten ur alla kranar under cirka tio minuter och kontrollera förändringarna i vattnets kvalitet. Om spolningen inte förbättrar kvaliteten på vattnet, kontakta serviceföretaget eller disponenten som undersöker hur det inkommande vattnet ser ut.

Du kan ringa vårt journummer för felanmälan när du vill anmäla störningar, såsom vattenläckage, vattenavbrott, en läckande vattenmätare, samt brunnslock som fattas eller är trasiga. På det här numret kan du också lyssna på ett meddelande om plötsliga störningar som repareras.

Säkerställ innan du ringer att problemet inte orsakas av reparationsarbeten i din fastighet. Observera också att fastighetsägaren ansvarar för öppnande av tilltäppta avlopp i fastigheten.​

Bruksvattnet värms i fastigheternas egna varmvattensystem. Vi ansvarar inte för uppvärmning av kallt bruksvatten eller eventuella avbrott i distributionen av varmvatten.  Vänligen kontakta fastighetsservicen eller fjärrvärmeföretaget vid störningar i varmvattnet. 

De vanligaste problemen i vattenkvaliteten

Varför är dricksvatten ibland grått och grumligt?

Det gråa eller den mjölkaktiga grumligheten i vattnet är små luftbubblor som uppstår i vatten som värmts upp en aning. Om du låter det stå, klarnar vattnet nedifrån uppåt på ett par minuter. Fenomenet är naturligt och ofarligt. Det förekommer nästan alltid i varmt vatten.

Vad ska jag göra när kranvattnet tidvis är brunt?

Om vattnet är brunt, spola rikligt med vatten ur alla kranar under cirka tio minuter och kontrollera förändringarna i vattnets kvalitet. När vattnet blir klart genom spolning är det åter säkert att dricka.

Om vattnet inte blir klart och färglöst efter spolning, ta kontakt med disponenten eller serviceföretaget som undersöker hur det inkommande vattnet ser ut. Under störningen bör man särskilt kontrollera vattnets kvalitet i den kran som är närmast vattenmätaren för att se om det är fel på det inkommande vattnet.

Oftast beror brunfärgat vatten på järnslam som lossnar från husets rörsystem. Ibland kan rost hamna i vattnet under reparationsarbeten på vattenledningsnätet och under avbrott i vattendistributionen. 

Rost kan missfärga tvätt och täppa till kranarnas munstycken. Om tvättmaskinen är igång när det blir avbrott i vattendistributionen, stanna den och stäng vattenkranen till maskinen. Starta tvättmaskinen först när kranvattnet är färglöst och klart.

Vad gör jag om det inte kommer något varmvatten ur kranen?

Varmvatten kan ibland skäras av oväntat, vilket ofta beror på en störning i fastighetens eget värmesystem eller i fjärrvärmenätverket. HRM ansvarar inte för distribution av varmvatten, så vid störningar lönar det sig att kontakta fastighetsservicen eller fjärrvärmeföretaget.

Varför smakar vattnet illa på morgonen? 

Vattnet har stått i rören under natten och om vattenförbrukningen annars också är låg och rörledningarna gamla, kan vattnet som ett resultat av bakterieaktivitet få en konstig smak. Här hjälper också att rikligt spola i kranarna.

Varför smakar vatten ibland som klor?

I det vatten som pumpas in i nätet från HRM:s-vattenreningsverk tillsätts en liten mängd (0,35–0,50 mg/l) klor i form av bundet klor dvs. kloramin. Klor skyddar vattnets mikrobiologiska kvalitet i distributionsnätet. Klor förbrukas (oxideras) så småningom i nätverket, och i prover tagna ur nätverket är klorhalten 0,03 – 0,5 mg/l.

Koncentrationen påverkas av vattnets temperatur och genomströmningen i nätverket. Råvattnet är som kallast i nätverket på vintern och då hålls kloret bättre i distributionsnätverket än när vattnet är varmt. De flesta människor känner inte lukten eller smaken av små mängder klor, men vissa märker redan små förändringar. Om lukten eller smaken stör, kan du låta vattnet stå i ett öppet kärl i kylskåpet eller på bordet före användning. Ett annat alternativ är att koka upp vattnet, varpå kloret avdunstar snabbare.