Räknare för anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som ger rätt att ansluta till HRM:s vattenförsörjningsnät. Vi debiterar anslutningsavgiften i samband med att avtalet ingås.

När du ansluter dig till HRM:s vattenförsörjningsnät fakturerar vi

  • anslutningsavgiften 
  • avgiften för anslutningsarbete​ 
  • avgiften för byggande av tomtledningar

Med den här räknaren kan du uppskatta anslutningsavgiftens storlek. Du får den slutliga anslutningsavgiften i beräkningen av anslutningsavgiften som skall lämnas in i samband med anslutningsavtalet. Avgifterna för anslutningsarbetet och byggandet av tomtledningar faktureras efter anslutningsarbetet. Priserna på dessa finns i vår prislista för serviceavgifter.

Vattenförsörjningens prislista och serviceavgifter

Efter att du anslutit dig faktureras grund- och bruksavgifterna enligt normal vattenfakturering för den förbrukade vattenmängden. 

Observera att trots räknaren är anslutningsavgiften alltid minst i enlighet med anslutningsavgiftsklass A (0-100 m2) för småhus (år 2022 2478,00€ + moms, när man ansluter både till vattenledning, avlopp och dagvattenavlopp)

Beroende på vilken webbläsare du använder kan du behöva dubbelklicka när du väljer de anslutningar som ska ingå i beräkningen. 

Räknare för anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är en engångsavgift som ger rätt att ansluta till HRM:s vattenförsörjningsnät. Vi debiterar anslutningsavgiften i samband med att avtalet ingås.

När du ansluter dig till HRM:s vattenförsörjningsnät fakturerar vi

  • anslutningsavgiften 
  • avgiften för anslutningsarbete​ 
  • avgiften för byggande av tomtledningar

Med den här räknaren kan du uppskatta anslutningsavgiftens storlek. Du får den slutliga anslutningsavgiften i beräkningen av anslutningsavgiften som skall lämnas in i samband med anslutningsavtalet. Avgifterna för anslutningsarbetet och byggandet av tomtledningar faktureras efter anslutningsarbetet. Priserna på dessa finns i vår prislista för serviceavgifter.

Vattenförsörjningens prislista och serviceavgifter

Efter att du anslutit dig faktureras grund- och bruksavgifterna enligt normal vattenfakturering för den förbrukade vattenmängden. 

Observera att trots räknaren är anslutningsavgiften alltid minst i enlighet med anslutningsavgiftsklass A (0-100 m2) för småhus (år 2022 2478,00€ + moms, när man ansluter både till vattenledning, avlopp och dagvattenavlopp)

Beroende på vilken webbläsare du använder kan du behöva dubbelklicka när du väljer de anslutningar som ska ingå i beräkningen.