Så här läser du vattenfakturan

Du kan läsa mer om innehållet i vattenfakturan med hjälp av instruktionerna. Läsinstruktionerna för uppskattningsfakturan och utjämningsfakturan gör det lättare att förstå fakturans innehåll. På den nya fakturan finns till exempel grundavgifterna och bruksavgifterna på sina egna rader.

Läsinstruktioner för uppskattningsfakturan

Illustrerade läsinstruktioner för uppskattningsfakturan. Bilden visar fakturans första sida. Ovanpå bilden finns ett identifikationsnummer. Beskrivningar av dessa finns nedan.

  1. När du sköter dina ärenden med HRM:s kundtjänst, använd
    identifikationsuppgifterna som finns i den här delen. Observera att kundnumret och avtalsnumret har ändrats.
  2. Grund- och bruksavgifterna finns på egna rader.
  3. Mer information om vattenfakturor finns på sidan Vattenfaktura.
  4. Fakturans referensnummer är samma som avtalsnumret.

Arviolaskun-lukuohje_suomi_s2_1600px.jpg

5. Betalningsgrunder
I betalningsspecifikationens överdel finns information om avtalets betalningsgrunder, de senaste mätaravläsningarna samt vattenförbrukningen beräknad utifrån dem. Fastighetens våningsyta består av den sammanlagda våningsytan enligt byggnadstillståndet gällande alla byggnader på fastigheten. På grund av byte av faktureringssystem 1.3.2020 är avläsningen HRM:s beräknade värde, som baseras på den beräknade årsförbrukningen. Vi har fakturerat dig upp till det beräknade värdet.

6. Grundavgifter
Grundavgifterna är i fortsättningen specificerade som egna rader enligt de tjänster som fastigheten använder. Grundavgiftens pris beror på fastighetens användningsändamål och våningsyta. Koefficienten är en koefficient enligt fastighetstyp som används vid beräkning av grundavgift, t.ex. 3,0 för egnahemshus.  

7. Uppskattning- och utjämningsfakturan
På uppskattningsfakturan fakturerar vi bruksavgifter enligt beräknad årsförbrukning. Vi utjämnar bruksavgifterna på utjämningsfakturan. Vi fakturerar den verkliga vattenförbrukningen enligt mätaravläsningen och kompenserar den redan utjämningsfakturerade vattenförbrukningen.

Så här läser du utjämningsfakturan

  1. När du sköter dina ärenden med HRM:s kundtjänst, använd identifikationsuppgifterna som finns i den här delen. Observera att kundnumret och avtalsnumret har ändrats.
  2. Grund- och bruksavgifterna finns på egna rader.
  3. Mer information om vattenfakturor finns på sidan Vattenfaktura.
  4. Fakturans referensnummer är samma som avtalsnumret.

5. Betalningsgrunder
I betalningsspecifikationens överdel finns information om avtalets betalningsgrunder. Fastighetens våningsyta består av den sammanlagda våningsytan enligt byggnadstillståndet gällande alla byggnader på fastigheten.

6. Vattenmätarställning
På grund av byte av vårt faktureringssystem 1.3.2020 är värdet ett uppskattat värde beräknat av HRM, som vi har fakturerat dig som uppskattad förbrukning. Det nya värdet är det värde som du senast har meddelat. Förbrukningen som faktureras är skillnaden mellan dessa mätarvärden.

7. Grundavgifter
Grundavgifterna är i fortsättningen specificerade som egna rader enligt de tjänster som fastigheten använder. Grundavgiftens pris beror på fastighetens användningsändamål och våningsyta. Koefficienten är en koefficient enligt fastighetstyp som används vid beräkning av grundavgift, t.ex. 3,0 för egnahemshus. Du kan läsa mer om våra priser i prislistan.

8. Utjämning av bruksavgifter
Vi utjämnar bruksavgifterna med en utjämningsfaktura. Vi fakturerar den verkliga vattenförbrukningen enligt mätarställningen och kompenserar den redan uppskattningsfakturerade vattenförbrukningen. Den vattenförbrukning som faktureras är alltså skillnaden mellan dessa.