Fettanvisningar för restauranger

alt=

Fett hamnar i avloppen från flera olika källor: restauranger, livsmedelsindustrin, bagerier och hushåll. När fett används mycket t.ex. i en restaurang, måste det tas bort med en fettavskiljare. I den avskiljs fettet från vattnet genom att det stelnar på avskiljarens yta.

Fettavfallet blockerar avloppsrören

Fettavfall kan orsaka luktskador i avloppet och så småningom bilda en fettpropp. Vid en fettpropp kan avloppsvattnet med tryck komma ut ur avloppet och in i fastigheten, och orsaka kostsamma vattenskador och till och med avbryta restaurangens verksamhet. Det är viktigt att ta reda på och komma överens om vem som är ansvarig för funktionaliteten och tömningen av fastighetens fettavskiljare, eftersom den som orsakar proppen i slutändan är ansvarig för uppkomna skador.

Se till att avloppet drar

Förhindra stockningar i avloppet:

 • Sätt matresterna i bioavfallet.
 • Samla in friteringsfetterna för återvinning.

Se till att avloppsvattnen förbehandlas i en fettavskiljare om det gäller:

 • en grill
 • ett kök där man tillagar mer än 50 matportioner per dag
 • ett distributionskök som hanterar mer än 100 matportioner per dag.

Ta reda på och komma överens med fastighetsägaren vem som ansvarar för

 • restaurangfastighetens fettavskiljare och dess korrekta dimensionering
 • fettavskiljarens regelbundna underhåll och tömning, samt larmets
  underhåll
 • övervakningen av fettavskiljarens funktion och testningen av larmets funktion.

Illustration över restaurangens fettavskiljare

Vid avloppsstockning

Vid plötslig avloppsstockning, gör så här:

 • Sluta använda vatten när avloppet inte drar
 • Använd en sugkopp för att rensa små stockningar.
 • Vid större stockningar, kontakta servicebolaget eller det lokala avfallsföretaget. 

Ta hand om saker i tid och avloppet drar och din restaurang fungerar. Håll även kontaktuppgifterna uppdaterade, t.ex. till fastighetsägaren, servicebolaget och avfallstransportbolaget.

Checklista för fastigheter för att undvika avloppsstockningar

 • Fettavskiljaren töms och underhålls regelbundet.
 • Fettavskiljarens larm rengörs och dess funktionalitet testas
  regelbundet.
 • Fettavskiljarens funktionalitet övervakas regelbundet.
 • Placeringen av fettavskiljaren och fastighetens inspektionsbrunn för avloppsvatten har
  kontrollerats så att de också hittas på vintern.
 • Avloppens funktionalitet kontrolleras regelbundet.
 • Avloppens reparationsbehov utreds vid behov med hjälp av en avloppsfotografering och
  en kartläggning av skicket.