Fel på vattenmätaren

Vattenmätaren.

Det finns anledning att kontrollera vattenmätaren också mellan begäran om mätaravläsning. Det är till exempel möjligt att upptäcka dolda läckor genom att följa med fastighetens vattenmätare. Om vattenmätaren går även om vatten inte används i fastigheten vid ögonblicket, kan det finnas en läcka i vattenledningen.

Om du misstänker att din vattenmätare visar fel eller är trasig, kontakta vår kundtjänst:

  • per telefon 09 1561 2110 (vardagar 8.30–15.30) eller
  • med vårt responsformulär.

Innan du kontaktar oss, läs de vanliga frågorna och svaren på dem nedan. Vi tar ut en avgift för reparation av vattenmätaren enligt serviceprislistan.

Viktigt att kontrollera vattenmätarens funktion

Det är en bra idé att följa med vattenmätarens avläsning och kontrollera att mätaren går när vatten används i fastigheten. Om mätaren inte går eller avläsningen har stigit onormalt mycket, kontakta oss.

Mätaren ska inte gå när inget vatten används i fastigheten. Om vattenmätaren går även om vatten inte används i fastigheten vid ögonblicket, kan det finnas en läcka i vattenledningen. Kontakta i så fall en VVS-affär för lokalisering av läckaget. De vanligaste läckorna på andra ställen än i vattenledningar är läckor i vattenarmaturer, till exempel i toalettstolen och i varmvattenberedarens säkerhetsventil. Läckor från vattenarmaturer förblir ofta oupptäckta eftersom det läckande vattnet går direkt in i avloppet.

Observera att det ska finnas vatten under vattenmätarens glas, dvs. inuti mätaren.

Vattenmätaren och tomtledningen kan frysa

Om du misstänker att vattenmätaren eller tomtledningen frusit, stäng mätarventilen och ring vårt telefonnummer för felmeddelanden 09 1561 3000. Smältning av vattenmätare och tomtledningar ska alltid utföras av fackmän.

Observera att fastighetens huvudvattenmätare är HRM:s egendom. Du får inte byta ut eller kassera den själv. Vi tar ut en avgift för reparation av en trasig vattenmätare enligt serviceprislistan.

Du känner igen en frusen vattenmätare på att

  • det inte kommer något vatten
  • vattenmätare läcker ordentligt eller
  • vattenmätarens glas eller lockring har spruckit.

Vattenmätarens ljud

När vatten används i fastigheten hörs det normalt ett strömningsljud från fastighetens vattenledningar. Ljudet innebär således inte att vattenmätaren har ett fel. När vattenkranen öppnas eller stängs snabbt i fastigheten kan det till och med höras en högljudd smäll från backventilen. Ljudet orsakas av normala tryckväxlingar i vattenledningarna. De betyder inte att vattenmätaren har ett fel. 

Mätarens avstängingsventil är trasig?

På båda sidorna av vattenmätaren finns ventiler med vilka vattnet kan stängas av. Fastighetens ägare ansvarar för övervakningen av avstängningsventilerna och deras skick. Det är en bra idé att testa avstängningsventilerna en gång om året, till exempel när man avläser mätaren, så att de inte fastnar. En ventil som inte används fastnar med tiden.

En avstängningsventil för vattenmätaren är trasig om den inte kan stängas eller om den inte stänger av vattnet. Avstängningsventilerna kan gå sönder även om de är gamla. Bytet av vattenmätarventiler kan beställas från HRM i vår portal för e-tjänster. Arbetet kan också beställas från en sakkunnig VVS-affär, men avstängningen av tomtledningen och förseglingen av vattenmätaren ska i varje fall beställas från HRM.