Bilagor till elektroniskt undertecknade anslutnings- och bruksavtal om vattenförsörjning

Innan ett anslutnings- och bruksavtal undertecknas ska du bekanta dig med vattenförsörjningens avtals- och leveransvillkor och gällande prislistor. Genom att underteckna detta avtal förbinder du dig till att följa villkoren i fråga.

Avtalsbilagor

Avtalsvillkor för HRM:s vattenförsörjning Allmänna leveransvillkor för HRM:s vattenförsörjning Prislistorna för vatten och avfall

Bilagor till sprinkleravtal

Sprinkleravtalets allmänna villkor Sprinkleranslutningarnas allmänna leveransvillkor

Till byggaren för kännedom

Kundanvisningar för anslutningsarbeten på tomtledningar