Avloppens överflöden och luktolägenheter

Luktar det avlopp?

Det finns 550 pumpstationer för avloppsvatten i huvudstadsregionen, och i vissa fall kan pumpstationerna orsaka luktskador i omgivningen. En lätt lukt är normalt.

Överflöden är situationer där avloppsvatten från nätet eller pumpstationer rinner ut i omgivningen. Överflöden förekommer endast i undantagsfall. De orsakas vanligtvis av kraftiga regn och smältvatten, ett strömavbrott vid en pumpstation, eller ett haveri eller stockning i nätet. Vi rapporterar alla överflöden på HRM:s webbsidor.

Feljour 24 h

09 1561 3000

Om du misstänker ett överflöde i avloppet eller att HRM:s huvudavloppsledning är stockad, vänligen meddela om det till vårt feljour. 

När fastighetens avlopp eller tomtavloppet är stockat, beställ fastighetsskötsel.

Källan till lukten kan också finnas i fastigheten

stk_keksi_hsy_vesi_1216.jpg

Hygienprodukter, matrester och stekfett i avloppet kan orsaka en dyr stockning i ditt hems rörledningar. När avloppet stockas, stiger avloppsvattnet snabbt upp på golvet från golvbrunnarna, handfaten och byttan. Kontakta i så fall fastighetsskötseln

Följande saker kan vara tecken på en stockning i rören:

  • Obehaglig lukt från avloppen.
  • Konstiga ljud i avloppen.
  • Vattennivån i golvbrunnen och toalettstolarna stiger ofta.

Obs. Lukten av avlopp kan också orsakas av en uttorkad golvbrunn. Se om lukten försvinner när du sprutar vatten i golvbrunnen. Också en smutsig golvbrunn luktar illa. Rengör brunnen regelbundet.

Vad får stoppas i avloppet