Kungskällan

​​HRM använder en grundvattentäkt, Kungskällan i Tusby. 

Kungskällans täkt ligger i Tusby i området Huhtariihi. Kungskällans distributionsområde omfattar i huvudsak stadsdelarna Korso, Fallbäcken och Vierumäki i Vanda.

​Från Kungskällan pumpas i genomsnitt 2000 m3 grundvatten/dygn. Grundvattnets pH justeras med lut till 8,0. Innan vattnet pumpas in i nätet desinficeras det med UV-ljus och en liten mängd klor läggs till för att se till att dess mikrobiologiska kvalitet hålls på en bra nivå i vattenledningsnätet.