Dricksvattnets kvalitet

HRM:s vattenförsörjnings driftslaboratorium kontrollerar på vardagar den mikrobiologiska, fysikaliskt-kemiska och organoleptiska kvaliteten hos vattnet som lämnar Långforsens och Gammelstadens vattenreningsverk.

Den vidstående vattenkvalitetstabellen uppdateras ungefär fyra gånger om året.​

Vattenkvalitet 1.1. - 31.3.2019 (uppdaterad 3.4.2019)