Dricksvattnets kvalitet

HRM:s vattenförsörjnings driftslaboratorium kontrollerar på vardagar den mikrobiologiska, fysikaliskt-kemiska och organoleptiska kvaliteten hos vattnet som lämnar Långforsens och Gammelstadens vattenreningsverk.

Den vidstående vattenkvalitetstabellen uppdateras ungefär fyra gånger om året.

Vattenkvalitet 1.1. - 31.12.2019 (uppdaterad 31.1.2020)​