Så här framskrider byggandet av Blombackens avloppsreningsverk

Sprängningsarbetena för körtunneln i Mickels inleddes i december 2014 inför sprängningarna för grottsystemet, och blev färdigt i september 2015.

Sprängningsarbetena för Blombackens avloppsreningsverks grottsystem och reningsverkets utrymmen över marknivån inleddes i september 2015. Arbetet förväntas vara färdigt i januari 2018.

Efter sprängningarna torde byggnadsarbetena på reningsverket kunna inledas vid årsskiftet 2017–2018.

Sprängningsarbetet för avloppstunnlarna mellan Mickels och Västerleden sker i huvudsak efter att sprängningarna för reningsverket är utförda. I Finnå sprängs delar av avloppstunneln redan 2015–2017 i samband med de entreprenader som utförs för Västmetron.

Provkörningen av reningsverket och uppkörningen av avloppsvattensrengöringen och slamhanteringsprocessen tar cirka ett år i anspråk. Målet är att avloppsreningen och slamhanteringen flyttar från Finnå till Blombacken under 2022.

Se 3D-animering om byggandet av avloppsreningsverk

(år 2016, på finska)